Forvaltningen: Væk med kommunens tilskud til de 12 lokalråd

De 12 lokalråd i Odder kommune får til sammen 250.000 kr om året. Fjern det tilskud.
Det er blandt de forslag, som forvaltningen fremsætter i ”råderums- og omprioriteringskatalog”, som er afleveret til kommunalpolitikerne som inspiration i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget. Det skal behandles på to møder i

Budgettet skal behandles på mødet mandag og igen 5. okt.

kommunalbestyrelsen – første gang mandag d. 31. august – anden gang 5. oktober, hvor det senest skal være vedtaget. De reelle forhandlinger foregår mellem de to møder.
Borgermødet om budgettet er aflyst på grund af Corona. Debatten er i stedet flyttet til kommunens hjemmeside og facebook.
I bemærkningerne til forslaget om at fjerne kommunens tilskud til lokalrådene, hedder det: ”Mulig konsekvens heraf er, at lokalrådenes incitament til at samarbejde med kommunen mindskes, samt at projekter, der hidtil har fået støtte fra lokalrådene fremover tilsendes kommunen”.

GÅR UDEN OM PULJERNE TIL ODDER BY

John Rosenhøj – forvaltningen glemmer puljer til Odder by

John Rosenhøj, som bor i Amstrup og er valgt til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti siger:
”Det er kommunaldirektørens og forvaltningens forslag i et katalog, der kan tages frem under politikernes budgetforhandlinger. Det er bestemt ikke et forslag, jeg går ind for. Og det kan undre, at forvaltningen i kataloget behændigt går uden om puljerne til projekter i Odder by – byfornyelse, bymidte osv”.

Ganske vist er det administrationens forslag. Men i Odder kommune har politikerne er tilbøjelighed til at følge forvaltningen. Lokalrådet for Ørting Falling Sogne holder generalforsamling i Falling Forsamlingshus 02. september kl. 19.00. Læs her

Det budgetmateriale, som kommunalpolitikerne har adgang til vedrørende budget for 2021 kan læses her