12 medlemmer skal vælges til menighedsråd

To medlemmer for hvert kirkesogn plus suppleanter skal vælges til Fjordpastoratets fælles menighedsråd. Det sker på et valgmøde – eller en valgforsamling, som det kaldes – 15. september. For Ørting og Falling sogne holdes mødet i Sognehuset kl. 19.

Som Landsforeningen for Menighedsråd beskriver valgforsamlingen

Alle medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år, har ret til at opstille og ret til at stemme.

På mødet 15. september skal kandidaterne præsenteres og fortælle, hvorfor de stiller op, og hvilken rolle de mener, kirken har i lokalsamfundet  – og mødedeltagerne skal stemme og vælge sognets to medlemmer. Valget dækker en periode på fire år.

Fjordpastoratet dækker seks sogne. D.v.s det fælles menighedsråd vil tælle 12 valgte medlemmer foruden de to sognepræster. Og de 14 mennesker, skal tage sig af seks kirkesogne og seks kirker.

Landsforeningen af Menighedsråd fortæller i artiklen her hvilke opgaver, det nye store menighedsråd skal løse.