En 18 meter dyb brønd skred sammen over ham – og seks børn blev faderløse

Høje råb kunne høres over hele landsbyen Ålstrup den 9. marts 1928. Mænd stak i løb ned mod gården, hvor en ny brønd var ved at blive gravet, og da de kom til stedet, begyndte de febrilsk at grave. Et cementrør havde sat sig fast, og sandet i siderne var begyndt at skride og truede snart med at dække brøndgraveren. Da hjælperne endelig fik røret fjernet, og kunne få ham op, var det for sent. En uge

Søren Peter Eskerod – blev begravet i sand, da brønden skred sammen

senere kunne de deltage, da brøndgraver Søren Peter Eskerod blev begravet på Gosmer Kirkegård. Han blev kun 41 år gammel. Som der står lidt lakonisk i kirkebogen ”En 30 alen dyb brønd skred sammen over ham”. (En alen er 0,6277 meter)
Den 9. marts for 1928 blev hans kone enke kun 38 år gammel – og hun blev alene om ansvaret for seks børn. Den ældste – Arne – var 13 år og den yngste – Mary – var kun halvandet år.

FIRE DRENGE OG TO PIGER
Søren Peter Eskerod havde kun arbejdet som brøndgraver et par år, da ulykken skete.
Da han var færdig med at gå i skole, arbejdede han på forskellige gårde, og 18 år gammel blev han indkaldt til militærtjeneste ved dragonerne i Århus.
Den 9. august 1914 blev han gift med Karen Marie Nielsen fra Gosmer. Her var hendes far smed.
Det var lidt på høje tid, for deres første barn blev født 17. november samme år. Dengang skulle man helst være gift, når barnet blev født – og bruden måtte heller ikke se alt for gravid ud på bryllupsdagen.
De boede i et hus i Randlev, og Søren Peter arbejdede ved banen og i mosen. Senere flyttede de til en ejendom i Fensten hvor der var lidt jord.
I årene mellem 1914 og 1926 fødte Karen Marie seks børn – to piger og fire drenge – og Søren Peter begyndte at arbejde som selvstændig brøndgraver for at kunne forsørge familien. Karen Marie havde nok at gøre hjemme med børn og ejendom.

BØRNENE BLEV BOENDE HJEMME
Da hun havde begravet Søren Peter, solgte hun ejendommen i Fensten og flyttede med de seks børn. Familien bor forskellige steder, men ved folketællingen i 1930 boede de i et hus, som Karen Marie havde købt i Smederup. Fem af børnene bor hjemme. Kun den 14-årige Sigrid er flyttet hjemmefra. Af kirkebogen fremgår, at hun blev konfirmeret 6. oktober 1929. Så hun er med blevet pige i huset. Den ældste dreng, Arne, der er knap 16 år er kommet i lære som murer.
Karen Marie har ikke lært andet end husgerning, som det hed. På landet var der ikke så mange andre muligheder end at fortsætte med det. Fabrikkerne var i byerne. Men der var mulighed for at hjælpe til på gårdene.

ENDNU ET BARN I FAMILIEN
Ved folketællingen i 1940 bor Karen Marie samme sted i Smederup. Men kun et af hendes børn bor stadig hjemme. Nemlig Ove. Han var da 19 år og samme år blev han udlært som murer. Han arbejdede som Svend i 22 år, men fik så selvstændig forretning. Han er begravet på Ørting Kirkegård.

I 1946 kom filmen “Diskret ophold” – om nogle af de kvinder, der var – som det hed – kommet i ulykke

Men på folketællings-listen med Karen Maries husstand er kommet et nyt navn på et barn. Det er drengen Henning, som blev født på Odder sygehus i 1935. Han er Sigrids – den ældste datters – søn, som Karen Marie har taget i pleje. I kirkebogen er kun Sigrid registreret i rubrikken med forældre. Hun bor senere i Saxogade i København, men ellers ved vi ikke meget om hende. Men Henning bliver hjemme

hos mormor lige til den dag, han blev gift.
Livet som enlig mor i 1930’erne var ikke let. Det blev anset som en skam, hvis en pige var gravid uden at blive gift med barnets far.
Nogle kvinder kom på “diskret ophold” – langt væk fra deres bopæl. Her fødte de barnet – og mange skrev under på erklæring om adoption. Når man følger folketællingerne her fra området, var det almindeligt, at kvinderne tog hjem til forældrene, fødte barnet og når de forlod forældrene igen, var det uden barnet. Det havde bedsteforældrene overtaget ansvaret for. Men Karen Marie var alene, og da Henning blev født, var hun 45 år, og havde allerede haft ansvaret for at få seks børn i vej.

EN SEJ KVINDE
Hun må – mildt sagt – have været en sej kvinde. Hun blev enke kun 38 år gammel og alene med seks børn. Hun sikrede, at de fire

Karen Marie med seks voksne børn og barnebarnet Henning

drenge fik en faglig uddannelse – to blev murere, en blev karetmager og en blev udlært som tømrer. Også barnebarnet Henning fik en faglig uddannelse. Han blev murer, og boede i mange år i Ørting.
De to piger fik ikke uddannelse. De kom begge ud som tjenestepiger. Det gjaldt også den yngste, Mary. Hun kom i huset i godt tre år. Senere arbejdede hun som bogbinder hos KOOH I NOOR i Odder. Hun boede i Ørting.
Piger fra landet fik sjældent en uddannelse. Slet ikke arbejderklassens døtre. De fleste ”lærte husholdning”. I byerne kom de på fabrik eller kunne ekspedere i bager eller slagterforretninger. At læse videre efter folkeskolen var forbeholdt overklassens piger – og det førte som regel kun til korte uddannelser. De skulle jo giftes, så…

Karen Marie blev boende i huset i Smederup lige til hun døde 18. november 1964 – 74 år gammel. 21. november blev hun begravet på Gosmer Kirkegård, hvor også Søren Peter var begravet.

(Ulykken i Ålstrup førte til, at landsbyen fik et vandværk. Læs her)