To helt nye medlemmer valgt

Godt 30 mennesker mødte i aften op i Sognehuset for at vælge medlemmer til Fjordpastoratets fælles menighedsråd. 
To gengangere og to helt nye medlemmer skal repræsentere Ørting og Falling sogne. I Ørting blev den nuværende formand for menighedsrådet, Jens Peter Petersen, valgt sammen med Gitte Bisbo Bøgh, der er helt ny i denne form for

Gitte Bisbo Bøgh skal repræsentere Ørting Sogn

frivilligt arbejde. Til dagligt arbejder hun som administrativ leder på Vestskolen.
Som stedfortræder blev Tonny H. Jakobsen valgt. Også han, der har et entreprenørfirma i Horsens, er ny i arbejdet.

Lise Færch skal repræsentere Falling sogn

For Falling sogn blev Knud Appel, som er næstformand for det nuværende menighedsråd. Han blev valgt sammen med Lise Færch, som er operationssygeplejerske på Horsens Sygehus.
Som suppleanter blev Kaj Rudebeck og Else Rosborg valgt. De bor begge i Amstrup. og har begge tidligere været medlemmer af menighedsrådet for Ørting Falling.