Lokalrådene fik 100.000 kr mere

100.000 kr som kommunens 12 lokalråd kan bruge til projekter i landdistrikterne, hvor godt halvdelen af borgerne bor.
Det var, hvad det kunne blive til i det budget for 2021, som alle partier i kommunalbestyrelsen – dog minus de konservative og Dansk Folkeparti – har vedtaget.

Forligspartierne præsenterer budgettet på kommunens hjemmeside

”Forligspartierne ønsker at styrke lokalrådenes mulighed for at skabe borgerinddragelse og et aktivt liv i landdistrikterne”, står der i budget-teksten.
Den ekstra bevilling betyder, at der nu er afsat alt i alt 350.000 kr til fordeling mellem kommunens 12 lokalråd til projekter og møder.
I budgettet blev også afsat 2,5 millioner til en folkepark ved Rådhuset i Odder.
Børneområdet fik et – nogle vil sige hårdt tiltrængt – økonomisk løft.
Læs de politiske kommentarer på kommunens hjemmeside, hvor det også er muligt at downloade hele budgettet for 2021.