Elvin knipsede branddammene væk

Vi har ingen branddamme, for de er afskaffet. Og ingen ejer dem.
Det sagde formanden for kommunens teknik & miljø, socialdemokraten Elvin Hansen, da Lokalrådet holdt vælgermøde i Hallen.

Elvin Hansen (t.v.) – jamen Uffe, selv en borgmester må da forstå, at når vi ikke bruger vandet til brandslukning, så har vi ingen branddamme

Det var svar til beboerne i Amstrup og Falling, som har ønsker om at få deres branddamme fyldt op, så området kan bruges af alle – og ikke som nu kun af rotterne. Alternativt få dem renset op, og så få omgivelserne ryddet, så der vil være plads til bord og bænke.

Elvin Hansen har ret i, at den tid er forbi, hvor brande blev slukket med vand fra de grumsede branddamme. Men branddammene eksisterer stadig – uanset hvad man kalder dem. Det er heller ikke rigtigt, at ingen ejer dem. Da branddammen på Gyllingvej for et par år siden var så fyldt med vand, at det truede med at gå ind til naboen og ud på vejen, var det Odder kommune, der lagde nye rør, og det er også kommunen, der én gang om året slår græsset ved dammen. Odder kommune ejer også branddammen på Tunø.

“TRISTE FIRKANTEDE HULLER”
Det er ikke kun beboerne i Amstrup og Falling, der mener, at de damme, der tidligere blev brugt til brandslukning, er et problem. I juli 2016 udsendte Odder kommune et revideret ”Idékatalog – Natur og Miljøprojekter”. Her står på side 23:
“Rundt omkring i Odder Kommune ligger en række branddamme, som Odder Brandvæsen ønsker nedlagt. De fleste af dammene kan ikke sløjfes da de er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. De står i dag rundt i landsbyerne, som triste firkantede huller med hegn og stejle brinker”.
Og videre:

”Der er mulighed for at renovere de af dammene, som indeholder muligheder for at kunne fungere som et rekreativt gadekær i lokalsamfundene, og fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv”.
Forvaltningen nævner fire branddamme i Odder kommune. Herunder dén i Falling og skriver:
”Under forudsætning af interesse og opbakning fra lokalbefolkningen, indstiller forvaltningen projektet til en A-prioritet. Anslået budget: 30.000 – 100.000 kr. pr. stk”.
Det fremgår ikke af dagsordner/referater fra Miljø- & Teknikudvalget, at medlemmerne har forholdt sig til idékatalogets indhold.

SPØRGSMÅLET TIL ELVIN
Ønsket om at forandre gamle branddamme til rekreative arealer blev fremsat på de borgermøder i Falling og Amstrup, Lokalrådet holdt som afsæt for en udviklingsplan for området.
Men spørgsmålet til Elvin Hansen – og andre – er ikke, om han vil medvirke til, at landsbyens branddam bliver enten fyldt op – eller renset op.
Det er derimod om han vil følge forvaltningens indstilling og give det højeste prioritet – nemlig A – at ”omdanne de tidligere branddamme til rekrative gadekær i lokalsamfundene”.