Her kan inter­es­se­re­de frem­over fin­de refe­ra­ter fra Lokal­rå­dets møder samt pro­gram­mer for for­e­nin­ger­nes aktiviteter.

DANSKE SENIORER ØRTING FALLING
Pro­gram for E.21 – F.22

TORSDAGSKLUBBEN
Pro­gram for E.21 – F. 22


LOKALRÅD:

Gene­ral­for­sam­ling 24. 11. 2021:

Beret­ning
Refe­rat
Regn­skab

Gene­ral­for­sam­ling 30. 03. 2022:
Beret­ning
Refe­rat
Regn­skab


Udvik­lings­plan

REFERATER 2022:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 02.05.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 05.04.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 02.03.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11. 01.22

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 03. 02.22


REFERATER 2021:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.12.2021

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 03.11.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 13.10.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.09.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 10.08.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 10. 06.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 06.05.2021

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.04.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 12.03.2021:

Refe­ra­ter 2020:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11.06.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11. 08. 2020

Refe­rat fra Lokal­rå­dets gene­ral­for­sam­ling 02.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 16.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.10.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 04.11.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.12.2020