Her kan inter­es­se­re­de frem­over fin­de refe­ra­ter fra Lokal­rå­dets møder samt pro­gram­mer for for­e­nin­ger­nes aktiviteter.

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11.06.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11. 08. 2020

Refe­rat fra Lokal­rå­dets gene­ral­for­sam­ling 02.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 16.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.10.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 04.11.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.12.2020

Udvik­lings­plan