TORSDAGSKLUBBEN:
Pro­gram E.22 og F. 23

DANSKE SENIORER ØRTING-FALLING:
Pro­gram E. 22 og F. 23


LOKALRÅD:


Udvik­lings­plan


LOKALRÅDETS GENERALFORSAMLING 29.03.23:
Beret­ning
Refe­rat
Regn­skab

REFERATER 2023:
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.05.23
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 05.04.23
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 14.03.2023
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 15.02.2023
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 12.01.2023

REFERATER 2022:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 14.12.22

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 22.11.22

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11.10.22

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 13.09.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 17.08.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.06.22

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 02.05.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 05.04.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 02.03.22
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11. 01.22

Gene­ral­for­sam­ling 30. 03. 2022:
Beret­ning
Refe­rat
Regn­skab

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 03. 02.22


REFERATER 2021:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.12.2021

Gene­ral­for­sam­ling 24. 11. 2021:

Beret­ning
Refe­rat
Regn­skab

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 03.11.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 13.10.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.09.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 10.08.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 10. 06.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 06.05.2021

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.04.2021
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 12.03.2021:

Refe­ra­ter 2020:

Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11.06.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 11. 08. 2020

Refe­rat fra Lokal­rå­dets gene­ral­for­sam­ling 02.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 16.09.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 07.10.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 04.11.2020
Refe­rat fra Lokal­rå­dets møde 09.12.2020