Aktuelt

Kæm­pek­niv skar en sti

Først faldt den gam­le spej­der­hyt­te på høj­en. Og nu har en kæm­pek­niv skå­ret de selvså­e­de træ­er og buske ned, så en sti er tydelig. 

Fon­den Ørting har fået ny forstander

54-åri­­ge Jacob Thie­sen aflø­ser Jørn Bis­gaard, som for­stan­der på Fon­den Ørting. Han til­træ­der 1. okto­ber og kom­mer fra en stil­ling som cen­ter­chef for voksenhandicap

Kom­men­tar: Få nu åbnet de døre

TRE ÅR OG 134 DAGE efter at Odder kom­mu­ne modt­og en stæv­ning fra god­se­jer Johan Koed-Jør­­gen­­sens advo­kat, skal kom­mu­nal­be­sty­rel­sen man­dag aften på et lukket