Mennesker fra vores område

Alo­jz Tir­sek er død

Kun nog­le uger efter han fyld­te 87 år, døde Alo­jz Tir­sek 29. marts. 

Han kom oprin­de­ligt fra Slo­ve­ni­en, hvor han var uddan­net som elektromekaniker.

Fon­den Ørting vandt over Christiansborg

Dit­te-Marie Thej­sen er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen – valgt for enheds­li­sten. Hun var også fol­ke­tings­kan­di­dat og udpe­get til at repræ­sen­te­re Østjyl­lands Stor­kreds med en reel mulighed

Der er altid fart på Signe

Sig­ne Eskerod ken­der de fle­ste men­ne­sker i Ørting, og de fle­ste ken­der hen­de. Adskil­li­ge voks­ne bebo­e­re har som børn været i dag­ple­je hos Sig­ne. En af hendes