Gylling

En brugs­ud­de­ler fyl­der 50 år

Enhver lands­by må mis­un­de Gyl­ling brugs­ud­de­ler Nils Krogstrup. Ikke ale­ne træk­ker han kun­der fra oplan­det. Han sik­rer også øko­no­misk støt­te til loka­le akti­vi­te­ter med