Gylling

En brugs­ud­de­ler fyl­der 50 år

Enhver lands­by må mis­un­de Gyl­ling brugs­ud­de­ler Nils Krogstrup. Ikke ale­ne træk­ker han kun­der fra oplan­det. Han sik­rer også øko­no­misk støt­te til loka­le akti­vi­te­ter med

De gik, cyk­le­de og løb til München

De blev træt­te af Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen af idræts­for­e­nin­ger og mang­len på kon­takt med med­lem­mer­ne. Og træt­te af mang­len på akti­vi­tet og bevæ­gel­se. Der­for intro­du­ce­re­de Gylling