Lokalposten Blog

Verden er i farver nu

I dag forlod vi for anden gang Skejby Hospital med tårerne løbende. Men denne gang på grund af glæde. For alle cancer-cellerne er væk fra...

Ørting Hallen fører stadig

Ørting Hallen er stadig den hal i Odder kommune, der har den højeste udlejningsprocent. Og udlejningen har generelt været stigende – både i dagtimerne og...

Konebutik i Ålstrup

Fra 5. juli har ”konerne i Ålstrup” igen sommerbutik hver søndag fra kl. 14 til kl. 17. Her sælger de honning, marmelade, strikkede sokker, tasker,...

De gratis glæder

Regering og folketingets partier – med få undtagelser – giver nu danskerne en ”gaveregn”, fordi folks egne opsparede feriepenge bliver udbetalt, og pensionister og andre...