Omegnen

De gik, cyk­le­de og løb til München

De blev træt­te af Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen af idræts­for­e­nin­ger og mang­len på kon­takt med med­lem­mer­ne. Og træt­te af mang­len på akti­vi­tet og bevæ­gel­se. Der­for intro­du­ce­re­de Gylling

Sid­ste dag som ejer af Æsken

Søn­dag er sid­ste dag Inge Kjær Niel­sen pak­ker kun­der­nes køb af kunst­hånd­værk eller hån­d­ar­bej­de ind i fint papir ved disken i Æsken på Alrø. Næste sommer