Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­nin­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter.