Trafiksikkerhed på Horsensvej skal ”besigtiges”

Teenageren står og tripper, ser til begge sider, kigger på busstoppestedet på den anden side af vejen. Men kommer bilerne ikke fra den ene side, kommer de fra den anden. Og de kommer hurtigt. Så tager han chancen og småløber ud til midten af vejen, stopper lidt og tager så det sidste stykke.

En cyklist kører forbi – og kommer faretruende tæt på bilerne. For cykelstien stopper ved Bilsbækvej. Og så er det ud på vejbanen. Ved svinget til Gyllingvej bliver hun presset ind mod kantstenen og er ved at vælte. For en bilist skal dreje mod Gylling, og venter på et hul i den modgående trafik. En anden har ikke tid til at vente og klemmer sig ind bagved ham. På bekostning af cyklisten.

Det er morgen på Horsensvej i Ørting.

                Men denne – og tilsvarende situationer – ser repræsentanter fra Odder kommune og rådgivningsvirksomheden COWI ikke, når de 04. Maj mellem kl. 10:45 og 11:15 skal ”besigtige”, som det hedder i det kommunale sprog, trafiksikkerheden på Horsensvej.

Gruppen ser heller ikke problemerne for beboere på den forkerte side af vejen, når de skal over til Handelspladsen. Dårligt gående kan glemme alt om friske rundstykker om morgenen på en hverdag. De må forestille sig, hvordan det er, når de ser vejen.

 

RAPPORT OG IDEKATALOG

COWI og kommunens ansatte skal mellem kl 08.30 og kl. 14.45 besøge syv landsbyer rundt om Odder.

Formålet er, som det hedder i kommunens skrivelse, at ”afdække trafikale forhold, der er til fare for trafikanter”, og afdække ”om der er forbedringsmuligheder for trafiksikkerhed og tryghed”.

For hver landsby ”udarbejdes et projektblad…med nærmere beskrivelse af strækningen med kollisionsdiagram, hastighedsmålinger, fotos, beskrivelse af ulykker, analyse og løsningsforslag med prisoverslag”.

Det hele resulterer i ”en samlet afrapportering …og et idékatalog for mulige trafiktiltag, der kan medvirke til forbedring af trafiksikkerheden i Odder kommune”.

 

BUMP OG FODGÆNGERFELT

Beboerne i Ørting er for længst kommet med ideer til forbedringer af trafiksikkerheden. Senest i januar på Lokalrådets dialogmøde med alle foreninger i området. Her blev fremsat ønsker om bl.a. vejbump og om fodgængerfelt i den nordlige del af byen. Lokalrådet er inviteret til at sende repræsentanter til ”besigtigelsen” 04. Maj.

De seneste trafikmålinger viser, at stort set alle bilister overholder fartgrænsen, når de kører gennem byen. Der er åbenbart behov for nye fartmålinger på andre tidspunkter af dagen.

I hvert fald er det ikke alle, der husker at kigge på skiltet med ”din fart viser”, fortæller Jan Kjærsgaard, formand for Margrethelyst Friskole bestyrelse og frivillig i den skolepatrulje, der hver morgen hjælper skolebørn med cykler over vejen, så de kan komme ind på den sikre skolesti.

For den sags skyld er det heller ikke alle, der respekterer skolepatruljen Specielt ikke bilister, for hvem Ørting bare er en landsby, hvor man kan glemme at bremse. De lokale tager større hensyn. Men det ser kommunens folk og COWI ikke mellem kl. 10:45 og 11:15.

 

Marianne Hansen