800 betalende gæster i Ørting Hallen

Godt 800 betalende gæster var forbi Ørting Hallen i dag til det store gymnastik-stævne, der afsluttede denne sæson.
18 hold viste, hvad de har trænet i løbet af vinteren – de fleste fra ØFUG. Men også to efterskoler deltog. Stævnet blev

Smilla fra holdet Stjernespirerne fik prisen som årets gymnast

afsluttet med ikke mindre end 170 gymnaster fra Brøruphus Efterskole.

I løbet af denne sæson har ØFUG haft ikke mindre end 321 tilmeldt til gymnastik. Foreningen har nu alt i alt 474 medlemmer – det er en fordobling i løbet af fem år.

PRISERNE GIK TIL:
Traditionen tro blev der også delt priser ud. Smilla fra holdet ”Stjernespirerne” fik prisen som årets gymnast, Margrethe Andkjær tog prisen som årets seniortræner og Trine Weber prisen som årets træner.

Allerede om to uger går det løs igen, når de mange frivillige skal afholde årets det store loppemarked i Hallen. Det er 7. april kl. 12 – 15.

Trine Weber blev årets træner

Margrethe Andkjær fik prisen som årets seniortræner