Bajadsen og kongen besøger dig på søndag

Søndag viderefører elever fra Friskolen en af vores områdes mere end 70 år gamle traditioner. Nemlig når de som fastelavnssoldater går fra hus til hus og bytter sang med penge. I spidsen går kongen, og tæt på ham går den ansvarlige for pengene – også kaldet Bajadsen. Så kommer de menige soldater, og til sidst går fanebæreren.
Soldaterne bærer også våben – men de er lavet af træ.


Traditionen med fastelavnssoldaterne er speciel for det østjyske område, og i nogle landsbyer kan traditionen føres helt tilbage til begyndelsen af det 1900-tallet. I arkiv.dk kan du finde billeder af børn fra Hundslund, vores nabolandsby, som er taget mellem 1900 og 1920.

FØRST VAR DET VOKSNE KARLE
Traditionen menes at kunne føres helt tilbage til midten af det 1800-tallet, hvor vi havde 3-års-krigen, fordi tysksindede slesvig-holstenere krævede Slesvig og Holsten løsrevet fra Danmark. General Olaf Rye – folkehelten, der faldt ved Fredericia – og hans regiment holdt til i Østjylland. Derfor blev det en fastelavns-tradition med soldater. 
I gammel tid var det de voksne karle på gårdene, som i samlet flok og med fanebæreren i spidsen red rundt i sognet fastelavnssøndag. Hver karl bar en uniform, der bestod af en hvid skjorte, blå skråhue og rød bandoler  (en skulderrem, der går skråt ned over brystet). Soldaterne var også bevæbnede – dog kun med våben lavet af træ.
Når de kom til en hus eller en gård, sang de en sang for beboerne og fik så lidt penge til brug for en fastelavnsfest. Men de blev også beværtet med både vådt og tørt. Var der mange steder at besøge, kunne det våde sætte sit præg på sidste del af turen.
Sangene var forskellige fra sogn til sogn. 

SOMMERENS LEJRSKOLE

I begyndelsen var det kun drenge, der gik som fastelavnssoldater. Hvornår pigerne kom med her i området har det ikke været muligt at finde ud af. Men de var med i 1960, hvor dette billede er taget.

Da både heste og tjenestefolk blev færre på gårdene, forsvandt traditionen mange steder, mens den andre steder blev overtaget af skolebørn, som iklædt en uniform lig karlenes gik fra hus til hus og samlede penge ind til en fastelavnsfest. Altså også her i vores område. Men de penge, der på søndag kommer i Bajadsens indsamlingsbøsse, skal bruges til sommerens lejrskole.
Børnene begynder på deres tur kl. 9.