Børnehave med egen musical

”Vi fandt ingen skovsvin. Kun en masse skrald og skidt, som kom med hjem i børnehaven”.
To drenge fra Margrethelyst Børnehave fortæller om den tur, de har været på for at rydde op efter svinene. Og de er helt med på, hvad ”skrald og skidt” gør ved naturen og dyrelivet.
Børnene i børnehaven er på tur mindst en gang om ugen. Det kan være ud i grøftekanter og marker, og samle skrald. Det kan være til Vejlskovgård, hvor de ser, hvad der foregår i den store kostald og kigger på kattekillingerne, eller det kan være en tur på biblioteket.
Børnehaven med plads til 30 børn, ligger på Margrethelyst Friskole, hvor den har en hel fløj med grupperum og kreativt værksted, et meget stort ude-areal foruden skolens gymnastiksal. 

UDELIVET
”At være ude betyder meget. Og stort set alle aktiviteter kan laves udendørs. Vi leger ude, vi læser højt ude og vi spiser ud. Vejret skal virkelig være dårligt for at vi bliver inde. Men så bruger vi skolens gymnastiksal, så børnene får motion”, siger børnehavens leder, Mai-Britt Abild.
Ude har børnene deres egen bålplads, hvor de laver mad, og de har en hytte. Desuden har de en stor naturlegeplads, der indbyder til motion og træning af balancen. Her er det ikke nok at sidde i sandkassen med en plasticspand og skovl eller at gynge.
Børnehaven har egen have, og forår og sommer dyrker børnene deres egne økologiske grønsager i højbede fyldt med kartofler, løg, ærter. Frugttræer og blomster har de også i haven, som de selv passer.
”Det er bedsteforældrene, der har hjulpet os med haven”, siger Mai-Britt.
”De kom med det hele. Træer, frø, blomster, og det gør de igen inden så længe, når vi holder Bedste-dag.
”Vi er meget aktive med at lære børnene om naturen og også med at lade dem opleve den. Vi har da også Friluftsrådets grønne flag”. 

FORÆLDREOPBAKNING

Det er en privat børnehave med meget stor forældreindflydelse. I 2015 lukkede den kommunale børnehave i Ørting. Men ildsjæle sikrede, at der blev oprettet en ny.
”Vores forældre er meget engagerede i både børnehaven og skolen”, siger Mai-Britt. ”Vi kan altid bede om hjælp – og de kommer. Det er lige meget om vi har brug for at få malet og udført reperationer i skole og børnehave eller om vi har brug for at låne biler, så børnene kan komme på tur. De kommer”.

EGEN MUSICAL
Musik og rytme fylder – som på skolen – meget i børnehaven. Sang, spil og bevægelse hører sammen. Også når børnene f.eks. laver deres egen udgave af Klods Hans og spiller den for forældre og andre.
I denne måned har børnene øvet deres egen musical, der handler om Peter Pindsvin og hans venner.
Musik og rytme spiller også en stor rolle, når dagplejerne kommer til børnehaven en formiddag en gang om ugen og er med i aktiviteterne.

OVERGANGENE
”Vi arbejder meget med at sikre overgangene, så det er et trygt sted for dem at komme”, siger Mai-Britt.
”Dagplejebørn kender børnehaven, hvor de kan blive optaget lige før de fylder tre år. Og børnehavebørnene kender skolen, hvor de kan gå til og med 6. klasse. De fleste af vores børn fortsætter til skolen”. Så skifter de til SFO’en, men den kender børnehavebørnene også. For i de tidlige morgentimer og den sene eftermiddag, er de sammen.

AKTIV PÅ FACEBOOK

Alle fødselsdage fejres i børnehaven – også med opslag og billeder på Facebook.
I det hele taget er børnehaven meget aktiv på Facebook.
”Det er vi nødt til at være”, siger Mai-Britt. ”Vi er en privat institution, så vi får ikke børn fra pladsanvisningen. Derfor er det vigtigt for os, at forældrene i området kender os, og ved, hvad vi kan tilbyde børnene. Det koster ikke mere at have et barn her, end det koster i en af kommunens institutioner. Men de skal vide, vi er her”.
Læs mere om Margrethelyst Børnehave her

Og følg den på Facebook her

Fra kommunens tilsyns-rapport:
Kommunen skal føre tilsyn med børnehaven – med både anmeldte og uanmeldte besøg. I rapporten fra det seneste uanmeldte besøg 6. November sidste år står – med brug af det lidt snørklede offentlige sprog:
På baggrund af observationerne fra det uanmeldte tilsyn vurderes det fortsat, at børnene i Margrethelyst Børnehave trives godt. Der er observeret mange relationsopbyggende situationer, hvor der er en god kontakt mellem børn og voksne og børnene indbyrdes. Der observeres meget få anvisninger og næsten ingen irettesættelser, hvilket medvirker til at fremme et inkluderende miljø. Lederen og medarbejderne formår således at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor det enkelte barn anerkendes, samtidig med at der arbejdes målrettet med fællesskabet”.