De er gode til at sige TAK – også i aften

For seks år siden kunne ØFUG dårligt betale hal-lejen. I hvert fald ikke på én gang. Nu er det en velfungerende forening med tilbud til alle mellem fire og 100 år, og som sætter en ære i at have nye tiltag. Nye tiltag skaffer ildsjæle pengene til ved at lægge utallige timer i loppemarked og byfest.

Så er der dækket op til endnu en god aften for de frivillige

En del af successen skyldes, at de er gode til at sige TAK til de frivillige i foreningen. De er gode til at SE mennesker.  Hvis mennesker, der yder en indsats, kun hører noget, hvis der er fejl, går luften ud af engagementet og aktiviteterne svinder ind.

I aften siger de endnu en gang tak til de frivillige. Med en fest i Hallens cafeteria – tre retter mad og gode drikkevarer. Endnu en aften, der medvirker til at styrke sammenholdet. Det kan andre idrætsforeninger lære af – og for den sags skyld også andre foreninger.

Både hal og forening har stor betydning for det, der med et lidt forslidt udtryk kaldes social sammenhængskraft. Og det er stort set også det eneste fælles i området. Seniorforeningerne samler mange og skaber netværk – men de er for 60+. Ikke for alle.

Denne her kender de ikke

Det er i ØFUG, man har kontakt med alle grupper i landsbyerne – på tværs af alder og andre forskelligheder. Det er her, nye beboere kan komme med i netværk og få nye venner, og ØFUG har en klubkultur, så alle bliver budt velkommen. Og i modsætning til mange andre sportsklubber har foreningen ikke besvær med at finde trænere. Nye ideer mødes med “jo da – lad os prøve” – ikke som mange andre steder med “det plejer vi ikke”.
God fest!