Der skal være liv på gården

For blot nogle år siden var der liv på gården Dybvad. Anne og Henrik Kreutzfeldt, deres tre døtre, ansatte, elever… stalden fyldt med 400 avls-grise til videre salg. Men for fire år siden var det slut med grisene, for prisen på kød faldt – så ingen købte avls-grise. ”Anne er bidt af en gal gris og var ked af at komme af med dyrene, men det var desværre blevet

Henrik Kreutzfeldt – vi er vant til liv på gården. Det vil vi gerne have tilbage

en underskuds-forretning”, siger Henrik.
Da dyrene kom væk, betød det færre ansatte. Og da pigerne så også var flyttet hjemmefra, blev der lidt stille på gården.
”Vi har været vant til, at der har været en masse liv her på gården”, siger Henrik Kreutzfeldt. ”Og det liv vil vi gerne have tilbage”.
Derfor diskuterer familien nu, hvordan bygningerne kan bruges fremover.
Louise og Karen-Emilie, to af Anne og Henriks tre døtre, har så stor kærlighed til stedet, at de måske engang i fremtiden kan blive fjerde generation på Dybvad. Så derfor er de også meget optaget af, hvordan gårdens bygninger skal bruges fremover.

KULTUR, MARKEDER OG MØDER
I dag er de to store stalde, hvor der tidligere var dyr, gjort klar til fremtidig brug. De har fået indlagt gulvvarme, og har

Karen-Emilie Kreutzfeldt – jeg kan se for mig, at man kan bo og have erhverv her på gården

allerede bevist, at de er egnede til f.eks at rumme kulturelle arrangementer. Nemlig med en stor danseforestilling, hvor 60 mennesker medvirkede.
”Lige nu vil vi gerne, at folk ved, de kan bruge bygningerne”, siger Karen-Emilie. ”De er egnede til koncerter, teaterforestillinger og udstillinger. Men også til f.eks. forskellige lokale markeder”.
Karen-Emilie læser til miljø- og klimaingeniør i Ålborg, og er meget optaget af bæredygtighed. ”Jeg kan se mange muligheder i at kombinere bolig- og erhverv her”, siger hun. ”At man bor, hvor man arbejder. Men også mulighed for at oprette f.eks. et viden-center for bæredygtigt landbrug”.

BOFÆLLESSKABER OG ERHVERV
Bofællesskab for seniorer – et såkaldt oldekolle – er også med i diskussionen. Når huset bliver for stort, må mange ældre fra Gylling eller Ørting i dag flytte ind til Odder – også selv om de gerne vil blive i deres lokalområde.
”Det kan blive en kombination af det hele”, siger Karen-Emilie. ”For loftet over den gamle stald kan også renoveres og inddrages. Så jeg kan se en fremtid med boligfællesskaber, erhverv og faciliteter til møder og kulturelle arrangementer, der også rækker ud til mennesker, som ikke bor i lokalområdet”.
Hvordan bygningerne på Dybvad skal få nyt liv, træffer familien Kreutzfeldt beslutning om inden årets udgang.