De grønne planters landsby

Engang lå de store glas- og plasthuse i hele vores område som overdimensionerede boliger for små grønne planter. Og på jorden ved siden af dem – snorlige rækker med buske og træer, der skulle vokse for bagefter at finde et blivende sted i en have eller en park.
Men det er slut nu. De planteskoler, der fra 1930 og i mange årtier frem prægede hverdagen i Ørting og omegn, eksisterer ikke længere.
I en årrække lå ikke mindre end seks planteskoler næsten ved siden af hinanden omkring Bilsbækvej, Horsensvej og Alrøvej.

BOG OM MENNESKER FRA OMRÅDET
Det begyndte, da gartner Arne R. Jensen købte den lille ejendom ”Skovdal” på Horsensvej og startede.
Hans sønner, Anker og Karsten, begyndte i 2007 at indsamle materiale om planteskolerne – ikke kun i Ørting, men også andre steder i omegnen. Og det er der nu kommet en bog ud af – ”Planteskolerne i Ørting og omegn”. Bogen har været længe undervejs, og Karsten måtte gøre den færdig alene. For i 2015 døde Anker. Men nu er den her – rigt illustreret med billeder af både planter, marker og de mennesker, der havde deres virke med planterne. Så på den måde er det ikke kun en bog om et erhverv, der er forsvundet – men også en bog, der minder os om mennesker, der boede – og bor – i vores område.

Planteskolens ansatte i 1959

1000 KR I ARVEFORSKUD
Hovedafsnittet handler om Arne Jensens planteskole. Og det er naturligt nok. Dels er det hans sønner, der har arbejdet med bogen. Dels var det ofte unge gartnere, der havde lært hos ham, der selv startede op. Og i modsætning til andre planteskoler, klarede den sig i 88 år.
Arne Jensens far måtte ryste op med 2000 kr til udbetalingen, da den lille ejendom Skovdal på Horsensvej var til salg. 1000 kr som et lån – 1000 kr som arveforskud.
Ejendommen kostede med fire tønder land, et stuehus fra 1890, et gammelt udhus med lave døre og et udtjent stråtag 10.700 kr – og den var uden indlagt vand. Til gengæld var der tidsler overalt.
På de fire tønder land dyrkede den unge mand jordbær og grønsager – og senere roser.
I 1939 udvidede han med naboejendommen og fik nu yderligere ni tønder land til roser, buske og træer. Han var blevet gift i 1935. Men der var plads til andet end planter og familie i hans liv. Han var politisk aktiv i Retsforbundet – partiet, hvis hovedbudskab var, al jord skulle tilhøre staten, som så kunne leje den ud. Og han fik også tid til i den dengang nye forening, ØFUG, at stå i spidsen for folkedans. Senere sad han i sognerådet for Retsforbundet. I det hele taget dukker navnet Arne Jensen ofte op i historierne fra vores område.
Og hvert forår får vi en hilsen fra ham, når det store japanske kirsebærtræ ved den gamle station blomstrer. Det har vokset sig stort, siden den daværende Ørting-Falling kommune ville gøre noget ved pladsen foran stationen, som børnene brugte som legeplads. Den voksende trafik gjorde det ret farligt, så det blev besluttet, at der skulle plantes. Arne Jensen eksporterede kirsebærtræerne, og han havde et tilovers, som han forærede byen. Forårsbebuderen kan ses på lang afstand, når man kommer kørende.

20 DANICA-CIGARER
Planteskolen blev udvidet med mere jord – og flere slags planter. Og flere af hans ansatte fik mod på at starte deres egen planteskole. En af dem var Sigfred Rasmussen, som kom i lære hos Arne Jensen i 1939. Her havde han også særlige opgaver. En gris døde, og det blev Sigfreds opgave at omdanne den til sæbe. Det var krigstid, så ..alt blev brugt. 20 kilo sæbe blev der ud af soen. ”Nok ikke noget behageligt arbejde”, hedder det i bogen om planteskolerne. ”Men Sigfred fik lov til at ryge cigar under arbejdet”. Og han fik også 20 Danica-cigarer for at omdanne den selvdøde gris til sæbe.

SIGFREDS VÅBENSAMLING
I 1943 startede han sin egen planteskole – først på lejet jord. Senere på en ejendom på Bilsbækvej, som han købte – og senere udvidede.
”Som arbejdskraft anvendte Sigfred i ret stor udstrækning lokale ”koner”, som ofte selv kom og spurgte på arbejde”, fortæller bogen.
Samme Sigfred gik på jagt og over tid opbyggede han en værdifuld samling af jagtvåben. Under et sygehusophold lovede han daværende borgmester Vagn Mikkelsen, at kommunen kunne få den. Men da samling efter et par år skulle overdrages, var Mikkelsen ikke længere borgmester, og Sigfred var ikke på bølgelængde med de folk, han nu skulle snakke med om samlingen. Han kunne have solgt den – og fået mange penge for den, men for ham gjaldt, at et løfte var et løfte. Men han var så uenig i, hvordan de ville præsentere samlingen, at han brændte noter om våbnene – og han ville ikke nævnes ved samlingen. Det er han heller ikke blevet – Museets hjemmeside præsenterer samlingen uden navne.

”KONER” OG SKOLEBØRN
Også på Bilsbækvej lå Arilds Planteskole. Arild var en af vores områdes få militærnægtere. Han havde set tyske flygtninge gå på landevejen, og han ville ikke have noget med krig og soldater at gøre.
På hans planteskole har mange ”koner” fra området haft halvdagsarbejde, og masser af skoleelever har haft sommerferiearbejde, hvor de på akkord plukkede jordbær eller arbejdede i drivhuset.
I det hele taget gælder, at planteskolerne i området har været arbejdsplads for mange. Også områdets vognmænd hentede en del af deres levebrød ved at bringe planter ud til hele landet.
Specielt 60’erne var gode år. Der blev bygget masser af parcelhuse, og alle skulle have blomster og buske til haverne.

ARNES SØNNER
Karsten Jensen har gjort et stort arbejde for at samle viden om alle planteskolerne. Ikke kun dem i Ørting – men i hele området. Og for de haveinteresserede rummer bogen beskrivelser og billeder af de planter, der blev solgt til hele landet.

Planteskolerne var arbejdsplads for mange i kortere eller længere tid

Synd den ikke blev udgivet sammen med Anker, hans bror. Både Karsten og Anker havde arvet de grønne fingre og arbejdede med planter. Anker og hans kone, Olaug, fik i 1965 detailsalget fra Arne Jensens planteskole – lige på den anden side af Horsensvej.
Her var butik, så man kunne gå ind og købe de planter, buske, frø og små træer, der var brug for. Ørting Planteskole, som stedet hed, havde de til udgangen af 2003.
Efter at have arbejdet på flere planteskoler andre steder i landet, kom Karsten i 1972 tilbage til Ørting for at aflaste Arne Jensen, der da var blevet 66 år gammel. Et ejerskifte begyndte, og i 1979 overtog Karsten også resten af virksomheden, som blev drevet frem til 2018. Da havde der været planteskole på Horsensvej 224 i 88 år.

Bogen kan købes på Handelspladsen eller ved at ringe til Karsten Jensen – tlf. 6021 0051.    Den koster 200 kr