Nedlagt – med besvær

Efter første afstemning var en pause på 20 minutter nødvendig, så flere medlemmer af skolekredsen kunne blive indkaldt. Der var nemlig ikke til den ekstraordinære generalforsamling mødt det tilstrækkelige antal medlemmer op til at tage beslutningen om at nedlægge Margrethelyst Friskole og Børnehave.
Det ville kræve 2/3 af skolekredsens 93 medlemmer – altså 62. Men ved første afstemning var kun et par og halvtreds hænder rakt i vejret.
Det lykkedes dog i pausen at få flere trommet sammen, så ved anden afstemning kunne de nødvendige 62 følge bestyrelsens indstilling om nedlæggelse.
De fleste havde ikke nærlæst de tilsendte vedtægter, og var derfor ikke opmærksomme på, at begge forældre er medlemmer af skolekredsen.
Efter alt at dømme fortsætter både skole og børnehave til sommerferien.
Torsdag mellem kl. 17 og 19 kommer repræsentanter fra områdets fri- og privatskoler for at fortælle om de tilbud, de kan give Margrethelyst-skolens børn og forældre.