Den kommunale dialogkæde er hoppet af

Det har vi aldrig set… Vi ved ikke, hvad lokalrådene ønsker.
Den melding gik tre kommunalbestyrelsesmedlemmer ud med på Facebook som en reaktion på Lokalpostens artikel ”Efter 50 år – vi har brug for en kommunalbestyrelse. Ikke et byråd”.

Jan Kjærsgaard – jeg er forundret over rigets tilstand

I den kritiserede formanden for Ørting Falling lokalråd, Jan Kjærsgaard, at henvendelser og forslag til politikerne bliver mødt med tavshed. Også selv om de 44 procent af borgerne, der bor i landdistrikterne, kan læse på kommunens hjemmeside, at ”ideen med lokalrådene er, at borgerne skal opleve reelle muligheder for at blive inddraget og få indflydelse på lokalområdet”.

INTET SVAR EFTER MERE END ET ÅR
På dialogmødet med kommunalbestyrelsen 28. maj sidste år, hvor 17 politikere var tilmeldt, bad lokalrådene om, at blive inddraget tidligere og om at få bedre tilbagemeldinger på henvendelserne til rådhuset. Lige som de havde lavet et fælles oplæg til politikerne. (LOKALRÅD_Oplæg til politikerne til Dialogmøde (1). Mere end et år efter mangler stadig svar.

Derfor sendte de endnu en fælles henvendelse til borgmesteren 21. januar i år og foreslog, at kommunen opretter et § 17 stk. 4 – udvalg for landdistrikterne. Altså et udvalg, der kan varetage bestemte opgaver og have en rådgivende funktion.

Svaret fra ham var hverken ja eller nej – kun at nu skal kommunen i gang med at udvikle en strategi for landdistrikterne, og ”det er helt naturligt, at vores lokalråd får en central rolle i tilblivelsen af landdistriktstrategien”. Det samme blev sagt på dialogmødet 28. maj sidste år.

FORUNDRET OVER RIGETS TILSTAND

Just do it, står der på borgmesterens t-shit.

I følge Jan Kjærsgaard medfører manglen på svar og dialog, at der efterhånden er ved at melde sig en form for mathed blandt de mennesker, der bruger deres fritid på lokalråds-arbejde.
”Jeg ved ikke, hvor kæden eller kæderne hopper af. Men jeg er forundret over rigets tilstand”, siger han.
Han har nu sendt et fælles brev til de tre kommunalpolitikere, der på Facebook skrev, at de ikke ved, hvad lokalrådene ønsker. Det er Leif Gjørtz, Lone Jakobi og John Rosenhøj. Han vedhæfter de henvendelser, der allerede én gang er sendt til kommunen. Men noget tyder på, at det ikke kun er de tre, der har brug for at læse oplæg og forslag. Det gælder åbenbart alle 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen.