Gård fra middelalderen standser byggemodning

Køberne til de nye grunde nord for Smedegade i Ørting kommer til at vente. For hvor de skal bygge deres nye huse, er der nemlig fundet spor efter en eller to middelaldergårde fra ca 1500 – 1600 tallet.

I juni begyndte arkæologerne de indledende øvelser

Derfor skal arkæologer fra Moesgaard Museum ud med graveskeerne, og det kan først lade sig gøre i efteråret, og vil vare mindst en måned. Det betyder, at der skal laves en ny tidsplan for byggemodning og salg af de otte nye grunde.
Udgravningen vil koste Odder kommune 500.000 kr, og forvaltningen indstiller, at beløbet ydes som en tillægsbevilling til anlægsbevillingen. Sagen skal behandles på møde i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 14. august, i økonomiudvalget 20. august og endelig i byrådet 27. august.