Gæssenes skræppen går hvert år ud over mindst 600.000 ænder

Han prøvede at gemme sig hos gæssene, men de skræppede så højt, at menneskemængden fandt ham, hev ham ud og tvang ham til at være biskop over Tours i Frankrig – et job, han absolut ikke ønskede. For at tage hævn over de larmende kræ, bestemte han, at hver eneste husstand i området hvert år skulle slagte mindst én gås og spise den på dagen, hvor gæssene havde afsløret ham.

Det skete for mange år siden. Og gåse-haderen’s navn var Martin – det blev til Morten på dansk.
Han blev født i det område af Romerriget, der nu er Ungarn, og han  levede fra år 336 til år 397. 

Da han var en stor dreng, meldte han sig til den romerske hær og endte i Gallien, hvor han fik ry for at være god mod de fattige, for at kunne helbrede syge og han kunne endda vække de døde. Han kunne også slukke en brænd ved at få flammerne blæst væk. Han var kort sagt en hellig mand.
En af historierne om ham er, at da han som en fattig soldat, der kun ejede et sværd og en kappe, så en hundefrysende endnu fattigere mand, tog han sværdet og delte kappen i to. Om natten drømte han, at det var selveste Jesus, han havde beriget med en halv soldater-kappe.

KUN MOR LOD SIG OMVENDE
Da han var 20 år, forlod han hæren og blev munk. Han vendte tilbage til Ungarn for at omvende

Biskop Martin – eller Morten, som han kom til at hedde på dansk

befolkningen til kristendommen. Det lykkedes ikke. Kun hans mor lod sig omvende. Hun syntes måske, det var synd for ham. Dem, der absolut ikke ville omvendes, forfulgte ham og drev ham tilbage til Gallien, hvor han slog sig ned i et kloster. Også her fik han ry for at være en hellig mand, så derfor ville befolkningen i Tours, have ham til biskop. Det ville han ikke – så da folkemængden nåede frem, løb han ind i gåsestien. Men det blev han altså tvunget til.

Han blev kaldt Galliens Apostel, fordi han var med til at oprette flere klostre og tog på mange missionsrejser for at gøre flere mennesker kristne.  Han døde i 397 – på en af de rejser – og blev begravet 11. november i Tours. Over hans grav blev bygget en stor kirke.

HELGEN – UDEN AT VÆRE MARTYR
Næsten 300 år efter blev han kåret til helgen. Normalt skulle man være martyr for at blive helgen, men Martin – eller Morten – fik æren som den første uden martyrium.

Historien om den hellige mand kom ikke til Danmark før efter reformationen, hvor der var gjort op med alt det helgenvæsen. Men Mortens dag overlevede – og den 10. november – Mortens aften – bliver der spist gås, men dog i de fleste familier and.

At biskop Morten overlevede som helgen efter reformationen er blevet forklaret med, at den mørke november er egnet til lys og fest. Og det var desuden et af de få tidspunkter, hvor der blev spist fersk kød. Ellers var kødet nedsaltet for at kunne holde sig.

KUN OVERGÅET AF JULEAFTEN
Det blev and i stedet for gås de fleste steder, fordi gåsen er meget dyrere – og der er færre af dem. Desuden er de så store, at i en almindelig familie vil middagen ikke kun stå på gås Mortens aften – men mange dage i træk
Til den aften må  ikke mindre end 600.000 ænder lade livet i Danmark. Kun til juleaften sælges flere.

Fru Møllers Mølleri på Bjergagervej kan melde totalt udsolgt af hele ænder. Så har du glemt at bestille, må du nøjes med andebryst eller ben.

I  Danmark nøjes vi med at spise Mortens Aften. Men i Flanderen og andre steder fejres den hellige mand med optog, der føres an af en rytter klædt som ham. Først bagefter spiser de.