Grønne områder og trafik

Godt 60 borgere har deltaget i Lokalrådets møder og har udtrykt deres mening om, hvordan lokalområdet skal udvikle sig.
Borgernes input vil senere indgå i en udviklingsplan.
Ønskerne var mange. Men flere cykelstier, fartbegrænsning og fortove i landsbyerne stod højt på listen.
Det samme gjorde ønsket om flere fælles områder. De kan f.eks skaffes ved at fylde branddammene i Amstrup og Falling op, for lige nu er de kun til gavn for rotter. Men de kunne ændres til et grønt mødested for beboerne og legeplads til børnene. Der er også ønsker om flere naturstier i hele området. Naturen er der. Men stierne mangler.