Kommunen vil tage vare på fredninger – langt om længe

Men kun bruge halvdelen af det beløb, der var afsat i budgetforslaget  

I 2015 fortalte Fredningsnævnet Odder kommune, at den har pligt til at udarbejde en plejeplan for Sondrup Åkær fredningen.
Nu – snart tre år efter Fredningsnævnets afgørelse – har kommunen afsat penge til fredningen. “For at sikre Sondrup Åkær fredningen afsættes 200.000 kroner i 2018 og 200.000 kr i 2019”, står der i budgettet, som et bredt flertal har vedtaget.
Det er kun halvdelen af det beløb, der var afsat i budgetforslaget.
I forslaget var afsat 800.000 kr i  2018 og 2019 til de fredede områder. Af bemærkningerne til  forslaget hed det, at pengene skulle bl.a. bruges til plejeplanen, til 2,7 km hegn og til vandforsyning i Uldrup bakker, til re-etablering af damme i Sondrup plantage og til rydning af den nedre del af Åkær-dalen så området er klar til naturpleje. Men det blev altså kun til halvdelen af beløbet.

SYV ÆLDRE MÆND
Fredningsnævnet kom ind i sagen på initiativ af bl.a. Amstrup-gruppen ”Syv Ældre Mænd”. De syv klagede i 2014 over manglen på vedligeholdelse af de fredede arealer. Og

Det højeste sted i Uldrup bakkerne er Blakshøj 73 meter over havets overflade

Fredningsnævnet gav dem ret. Fredningsnævnet er nedsat af miljøministeren, som også udpeger to af de tre medlemmer, der skal behandle fredningssager og træffe afgørelser om, hvorvidt de skal gennemføres)
Siden 01. Januar 2007, da Århus amt blev nedlagt, har kommunen haft ansvaret for de fredede områder. Og de syv ældre mænd mente ikke, at kommunen havde levet op til ansvaret og taget tilstrækkeligt vare på arealerne. Derfor klagede de sammen med Danmarks Naturfredningsforenings Odder afdeling.

TO FREDNINGER
Det drejer sig om to fredede områder.

Den ene fredning omfatter 56 hektar mellem Schäffergården og Horsens Fjord

Fredningen fra 1952 – den såkaldte Uldrup fredning – tog den tidligere ejer af Åkær – Frode Busky Neergaard – initiativ til.
Den omfatter 56 hektar jord mellem Horsens Fjord og Uldrupgården eller Schäffergården, som den kaldes. (En hektar er 10.000 kvadratmeter). Det svarer til knap fire fodboldbaner efter de internationale mål. Hensigten var, at områdets dyre og planteliv skulle passe sig selv. Området må hverken opdyrkes eller beplantes – og ingen dyr må græsse på arealet. Fredningen skulle altså være ”urørt af kulturindgreb”, som det hed. 

Den anden fredning er fra 1977 – Sondrup-fredningen, som Uldrup Bakkerne og Åkærdalen er en del af.

Man kan ikke klage over udsigten fra bakkerne

Den er på i alt 1520 hektar. Det højeste punkt i bakkerne er Blakshøj, der ligger 74 meter over havets overflade.
Det er i bakkerne, man kan finde den sidste del af hede med lyng og rensdyrlav. Men det er i sidste øjeblik, hvis lyngen skal reddes. For området er ved at gro til i gyvel og nåletræer.
Hvis du har lyst til at se de områder, det drejer sig om, har Danmarks Naturfredningsforening lavet pjecer om vandreture i Odder. Bl.a.pjecen ”Fra Amstrup og op på Blakshøj” og pjecen ”Sondrup plantage – de tre damme og fjorden. Du kan downloade dem her.