Han søger indflydelse – brokkeri flytter intet

 

Jan Kjærsgaard – måtte rundt til 13 banker og sparekasser, før det endelig lykkedes at få et lån til skolen

Jan Kjærsgaard brugte det meste af sin fritid i et helt år på at få oprettet Margrethelyst Friskole, da kommunen i 2010 besluttede at nedlægge centralskolen. Han måtte sammen med andre ildsjæle på en ørkenvandring til ikke mindre end 13 banker og sparekasser før det lykkedes – med en kommunegaranti i ryggen – at få et lån på tre millioner kroner, så skolen kunne starte.
Også bagefter fortsatte han med at bruge tid og energi på skolen. Nemlig som som formand for bestyrelsen fra åbningen i 2011 og til sidste år.
 
I det hele taget er det ikke meget i vores område, han ikke har været involveret i. Faktisk kun vandværk, varmeværk og menighedsråd.

Han er født og opvokset i Hundslund og var egentlig – siger han selv – genert som dreng. Det var ikke hjemmefra, han lærte, at han skulle gå ind i frivilligt arbejde. Forældrene var ikke engagerede i noget som helst uden for hjemmet.
Det var hans storebror til gengæld, så det var af ham, Jan lærte, at hvis man gerne vil have indflydelse, må man engagere sig. Og det har han så gjort siden.

FRA ØFUG TIL PLEJECENTER
Familien Kjærsgaard har boet i Ørting siden 1998, og har taget aktivt del i lokalsamfundet i alle årene. Jan’s kone påstår, at når han gik til et møde, kom han hjem som formand.
Det er nok en smule overdrevent, men lidt er der om snakken.
Han gik til generalforsamling i ØFUG, og var derefter formand i 11 år. Han hjælper stadig hvert år, når foreningen har det store loppemarked i Hallen. Han er medlem af skrot & loppeudvalget, og det betyder, at han om lørdagen hjælper med at koordinere lopperne, om søndagen med parkeringen og om mandagen med oprydningen.
Da hans søn spillede fodbold, var han træner, og da hans far flyttede ind på plejecentret på Bronzealdervej blev han formand for bruger- og pårørende rådet.
I hans forrige job i en privat virksomhed blev han formand for personaleforeningen og blev valgt til fagforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Så det er ikke helt løgn, at han ikke kunne gå til møde et nyt sted uden at komme hjem som formand.

Han kunne ikke gå til møde uden at komme hjem som formand, påstår Ulla Kjærsgaard

Når han engagerer sig i noget, gør han det 100 procent. Og bruger den tid, det tager.
I dag arbejder han som teamkoordinator og sagsbehandler i Socialpædagogernes A-kasse. Eller rettere – det er dét arbejde, han får løn for.

BROKKERI FLYTTER INTET
Lokalt var han formand for Fællesrådet – en paraplyorganisation for områdets foreninger og forsyningsselskaber – og en forløber for det Lokalråd, som han nu er formand for.
Han søger indflydelsen, for intet bliver bedre af bare at brokke sig – man er nødt til at engagere sig. Det er hans ene mantra. Det andet er: Man skal ikke spilde tid og energi på at fortælle, hvad andre er dårlige til. Hellere bruge kræfterne på det, man selv er god til.
Men det kan da godt irritere ham, når han møder brokkere, der ikke selv har rørt en finger for at ændre noget til det bedre. De skal dog ikke gøre ham mavesur. Det klarer de så glimrende selv.

LOKALRÅDET
Han ved godt, det kan være svært at lokke folk ind i bestyrelser – for der binder man sin tid. Og han ved også, at ens engagement ofte følger egne interesser eller de de foreninger og institutioner, hvor børnene er.
Dog så han gerne, at flere ville bakke op om Lokalrådet, som han nu er formand for. Alle over 16 år , der har fast bopæl i området, er medlemmer, og rådet er bindeleddet til politikerne og forvaltningen på rådhuset.
Men han erkender også, at samme Lokalråd ikke har informeret særlig godt.
Det vil blive ændret. Hjemmesiden bliver lukket – og Facebookgruppen bliver opprioriteret.
Han mener, det betyder noget, at borgerne kan henvende sig til Lokalrådet, hvis der er et problem i området – og at det er et Lokalråd, der kan tage sagen med ind på rådhuset i stedet for at den enkelte borger selv skal gøre det. På den måde er legepladsen blevet ordnet, og fodgængerfeltet, hvor der før var risiko for at falde ved kantstenen, er blevet repareret. Den længe ønskede cykelsti mellem Ørting og Gylling er på vej, og trafiksikkerheden på Horsensvej bliver forhåbentlig også bedre, fordi der kommer fartstoppere i begge ender af vejen.
Også otte nye byggegrunde bliver det til.

12 LOKALRÅD ARBEJDER SAMMEN
For øjeblikket arbejder Lokalrådet med at finde en måde, så alle nye tilflyttere kan blive budt velkommen med informationer om alle tilbud i området. Der skal være sikkerhed for, at det er alle. Derfor er det ikke nok at opfordre naboer og andre til at fortælle, hvor nye beboere flytter ind. Lokalrådet arbejder også med at færdiggøre den udviklingsplan for området, som fire borgermøder i efteråret gav input til. Den skal så præsenteret efter sommerferien. Også det vil ske på et borgermøde.
Jan Kjærsgaard mener også, det har betydning, at de 12 lokalråd nu er begyndt at holde møder for at diskutere fælles problemer og for at bakke hinanden op, hvis et område har brug for støtte. 44 procent af kommunens indbyggere bor i Odders opland – så sammen er lokalrådene stærke.
For Jan Kjærsgaard handler det om at være aktiv omkring alt, der kan fastholde området som et godt sted at bo. Og gøre det endnu bedre. Et lokalsamfund må aldrig gå i stå, for det er aktiviteter og fornyelser, der sikrer, at det overlever.