Her vrimler med fortidsminder

Hans-Christian – der er sket noget fryg-te-ligt!

 ”Det er som om der lå lig under gulvene og rådnede”. Matador-fans vil huske bemærkningen fra en hændervridende Maude, da familien Varnæs som mange andre under besættelsen havde fået løbesod.

Det var elendige tørv, der skabte problemet med skjolder på skorstenen.
Under besættelsen begyndte folk at fyre med tørv igen. Før 1. Verdenskrig og i mellemkrigstiden var forbruget ellers faldet til under en halv million tons. Men krigen gjorde det stort set umuligt at importere kul og koks, så tørv blev igen et vigtigt brændstof. I 1943 var produktionen steget til 6,1 millioner tons. Og der blev gravet i moseområder, der hidtil havde været uberørte. Også her i området. Og som andre steder, kom der også her i området andet end tørvene frem.
Det mest kendte er Smederup-fundene: Næsten 400 forskellige bronzeringe. Godt halvdelen var de såkaldte øskenringe, som man mener har været brugt til bæltespænder. I Smederup fandt man også spiralsnoede arm og halsringe fra jernalderen. Men øsken-ringene blev også fundet i Falling Mose, der ligger til venstre, når man kører den korte vej fra Falling til Ålstrup. Her fandt man ikke mindre end 289 af dem.

289 af disse øskenringe var gemt i mosen ved Fallingf

Fundene kan ses på Moesgaard Museum.
Men uden områdets amatørarkæolog, havde der måske ikke været noget at udstille.

UDEN HAM – INGEN FUND

Amatørarkæologen var Jens Didriksen, der var læge i Gylling fra 1914 til 1956. Han var fra den tid, hvor landsbylægen blev hentet i hestevogn om natten, når der var brug for ham – og hvor det kunne være nødvendigt at operere med patienten lagt på et køkkenbord. Men han havde altså også interessen for fortiden.
Derfor tog tørvefabrikanten fra Smederup mose, en af de ringe, der konstant stoppede maskinerne, med hjem til Gylling og gav den til Dideriksen. Da han så bronzeringen, kan

Områdets amatør-arkæolog, Jens Didriksen, i  sit stiveste puds

det nok være at han fik fart på. I løbet af kort tid fandt han 49 bronzeringe. Nationalmuseet arkæologer blev tilkaldt, og fund fra mosen blev erklæret for danefæ. Fundene skulle altså afleveres til museet, og at der kunne udbetales danefæ-godtgørelse.
Også fundene i Grønnegårdens mose var Didriksen involveret i.
Lokalhistorisk arkiv i Gylling har udsendt et lille hæfte om Jens Didriksen, som kan købes for 25 kr. (Arkivets åbningstider er torsdag fra 10 – 12 og den første onsdag i måneden fra 18 – 19.30). Af hæftet fremgår, at amatør-arkæologen – der var med til at stifte Odder Museum – har været med til udgravninger i stort set hele vores område.
Vores område vrimler nemlig med fortidsminder.

HJÆLP MED AT RYDDE OP
Omkring Amstrup ligger mange kæmpehøje, som du kan læse om her
Der er flere steder fundet køkkenmøddinger, hvor stenalder folket havde deres bopladser. Ved Ålstrup er der fundet bopladser fra den såkaldte bondestenalder. Her har stenalderfolket fisket, jaget og lavet deres redskaber – og senere dyrket de første afgrøder og haft de første husdyr for næsten 5000 år siden.
Men mange fortidsminder er groet til med træer og buske. Hvis du har lyst, kan du d. 22. – det er på søndag – være med til at synliggøre et af dem. Det er Moesgaard museum, der arrangerer. Læs mere her