Hjælp Lokalrådet

Lokalrådets hjemmeside er tæt på antik. Den er ikke opdateret i måneder.
Derfor efterlyser bestyrelsen en webmaster, der vil påtage sig på frivillig basis at bygge en ny platform op – og holde den vedlige. 
Lykkes det ikke at finde en hjælper, bliver hjemmesiden nedlagt ved årets udgang.
Har du lyst til at tage opgaven, så ring til Jan Kjærsgaard – tlf 20 65 53 50 eller send ham en mail – lokalraad@oertingfalling.dk