Up to date vedtægter

Bestyrelsen for Ørting Hallen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 14. december kl. 19. Der er kun to punkter på dagsordenen: Ændring af vedtægter og optagelse af lån i Kommunekredit.

Thomas Tikjøb – sproget i vedtægterne skal være nutidigt

“Vedtægterne skal føres up to date”, siger Thomas Tikjøb, formand for Hallens bestyrelse.
“Vi vil have mere kan og mindre skal. F.eks står der, at generalforsamling skal bekendtgøres i omegnens aviser. Vi vil hellere bruge hjemmeside og sociale medier. Det er gratis. Annoncer koster hver gang, og har slet ikke samme effekt”.
Der står også, at et bestyrelsesmedlem er udpeget af Odder kommune. “Det skal vi have ud”, siger Thomas Tikjøb. “For det er med stor sandsynlighed slut med at udpege byrådsmedlemmer til alle bestyrelser”.
At vedtægterne skal føres up to date betyder også en gennemgang af sproget, så det bliver mere nutidigt. Alle de svulstige formuleringer skal ud. (læs selv her )
Vedtægter kan kun ændres, hvis det bliver godkendt på to generalforsamlinger. Så ændringerne kan ikke godkendes endeligt før den ordinære generalforsamling i foråret 2018. 
Det andet punkt på dagsordenen er optagelse af lån til forbedringer i Hallen. Odder kommune har givet en garanti på 512.000 kr.