Hverken godsejerens eller Aakærs ære er krænket

 

Johan Koed-Jørgensen – hans ære er ikke krænket, så nu skal han betale Ib Salomons sagsomkostninger. 37.500 kr ved kasse 1

“Der er ikke grundlag for at anse ytringen for en strafbar æreskrænkelse af Åkær Gods v/ Johan-Koed Jørgensen”.
Så klar er talen fra Civilretten i Horsens. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Ib Salomon, er blevet pure frifundet for at have begået noget strafbart, da han kaldte Odder kommunes “lovliggørende dispensation” til Aakær i en miljø-sag for et “uldent forløb”.

Og civilretten finder heller ikke, at “der (er) tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at retfærdiggøre et indgreb i retten til ytringsfrihed”, fordi Ib Salomon skrev et  læserbrev om de mere end 100 ænder, der pludselig var at finde i en skovsø på Aakærs jorde.

Aakær gods har nu rettens ord for, at det er en erhvervsvirksomhed der må tåle en vis kritik

Læserbrevet var – efter Johan Koed-Jørgensens mening – æreskrænkende, fordi der stod, at der kan være tale om ulovligt udsatte ænder og fordi Ib Salomon skrev, at “i foråret opgav kommunen at kræve oprensning af tre vandhuller, der er spoleret af fodring”. De tre små søer ligger på Aakærs jorde.
Lokalposten har tidligere gennemgået hele sagens forløb i artiklen Uld, ænder og ære i retten

“Aakær må tåle en vis kritik”
Koed-Jørgensen har nu også med dommen fået rettens ord for – som der står – at “Aakær gods er en erhvervsvirksomhed, der må tåle en vis kritik”.

Ib Salomon -sagsanlægget fra godsets side var båret af ønsket om at standse en kritik, som man ikke bryder sig om.

Ib Salomon er altså pure frifundet. Han siger i en kommentar: “Efter min mening har der aldrig været fugls føde på denne sag. Jeg er helt enig med min advokat, Peter Lambert, der i sine afsluttende bemærkninger til retten sagde, at sagsanlægget fra godsets side var båret af ønsket om at standse en kritik, som man ikke bryder sig om”.

Aakærs ejer har nu 14 dage til at betale Ib Salomon 37.500 kr til dækning af sagens omkostninger.