Ingen beslutning om kollektiv trafik

Et enigt Miljø-, Teknik og Klimaudvalg har besluttet at afvente mødet med kommunens 12 lokalråd, før der træffes beslutning om den kollektive trafik. 
Det betyder, at borgerne i oplandet nu får mulighed for at komme med forslag til, hvordan den offentlige trafik i Odder kommune skal indrettes. Og at politikerne kan leve op til egne løfter om en “tæt dialog”.

I budgettet er afsat 750.000 kr  til – som det hedder i bemærkningerne -”en analyse og udvidelse af den lokale trafikbetjening mellem by og opland, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Der skal ses på muligheder for buskørsel flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler m.m”.
Og videre: ”Der iværksættes en samlet debat om den offentlige trafikbetjening i Odder kommune i tæt dialog med bl.a. lokalrådene”.
Alligevel
indstillede forvaltningerne til politikerne, at 
1) der blev indsat flexbusser til de landsbyer, der kun har skolebusserne, i ferietiden
2) at bybusserne i Odder blev udvidet med en ekstra morgen- og aftentur – og at
3) der arbejdes videre med et nyt bybussystem med en ekstra bus og nye ruter.
Væk var løfterne om tæt dialog med lokalrådene.
Men politikerne besluttede altså at vente med at tage stilling til forslagene til efter mødet med lokalrådene 23. maj.
I udvalgets indstilling hedder det, “at udvalget tager Midttrafiks indstilling til efterretning, og udvalget ønsker borgerinddragelse forinden endelig udarbejdelse for trafikplan for Odder kommune”.

(Læs mere i Lokalpostens artikel her )