Kun ét købs-tilbud på Margrethelyst

I perioden siden Margrethelyst Friskole gik konkurs og til nu, er der kun indgivet ét købs-tilbud. Og det har åbenbart ikke været højt nok.  For i hvert fald har kurator – den advokat der behandler konkursboet – sendt bygningerne til tvangsauktion ved retten i Århus 19. november kl. 10.

At der har været ét bud fremgår af den 146 sider lange ”salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom”. Her har advokaten bl.a gjort op, hvor mange penge hans firma har til gode for at behandle konkursboet.  Og af opgørelsen fremgår, at han har brugt tid på at ”omfattende salgsforhandlinger med 1 køber medførende 1 konkret købstilbud”. Dertil kommer, at der har været ”flere fremvisninger”.

Kun én køber til ungernes gamle friskole og børnehave

I salgsopstillingen, som udgør fire af de 146 sider, lægger kurator op til, at en større kreds kan møde op og byde på skolen.
“Ejendommen vil være yderst velegnet til skolevirksomhed, kursusvirksomhed, opholdssted eller lignende…. Forudsat anvendelsen ændres til beboelse vil ejendommen være yderst velegnet til bofællesskab, ombygning og opdeling i særskilte lejemål med egen indgang fra vejen og andre lignende formål”.
Den samme kreds af mulige købere har der været appelleret til siden skolen gik konkurs. Men kurator lokker lige en sidste gang. Han slutter af med at skrive: “Henset til den begrænsede gæld i ejendommen må det forventes, at denne kan erhverves for en yderst attraktiv pris henset til beliggenhed, antal antal kvadratmeter, stand m.v.”

Den offentlige vurdering af skole-bygningerne er 11.800.000. Nordea har pant på 1,5 millioner kroner – kommunen har pant på 2,4 mio. Dertil kommer ”andre panthavere” – herunder advokaten – der til sammen har 257.446 kr til gode.