Farligt kryds skal ændres

Krydset mellem Gyllingvej og Gosmervej skal gøres mere sikkert. Y-formen skal fjernes og Gosmervej skal gå vinkelret på Gyllingvej.
Som det er nu, er krydset farligt, hvilket vejens beboere har gjort opmærksom på i lang tid.  For – som der også står i referatet fra mødet i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget – har det ”meget dårlig oversigt, høj fart, uklarheder omkring placeringen af køretøjet i krydset og derved risiko for køretøjer der kører direkte imod hinanden”.

Ændringen, der vil koste mellem 300.000 og 400.000 kr,  skal betales af de 1.25 million kroner, som kommunen sparer på cykelstien mellem Ørting og Gylling, fordi asfalten er billigere end beregnet.