Legepladsen er ordnet

Legepladsen bag Vinkelager har fået nyt sand og nye bænke og borde, så nu kan den igen bruges af dagplejebørnene og af kvarterets børn