Overdrev skal genoprettes  

En hektar overdrev nord for Ørting blev ødelagt, da en gårdejer harvede det miljøbeskyttede område.

Overdrevet som det så ud, efter det var harvet op

Men det skal nu genoprettes. Kommunen har indgået en aftale med Vejlskovgård, som arealet hører under, om at tilså området med forskellige græsarter.

Det er Danmarks Naturforening i Odder, der sendte klagen til Natur- og Miljøforvaltningen.

Formanden for foreningen, Ib Salomon, siger:

”Vi har ikke mange af den slags overdrev i kommunen, så det er værd at passe på dem. Det vil tage tid at genoprette det, der nu er ødelagt”

Et overdrev er et naturområde, der i tidligere tider blev brugt til fælles græsningsanlæg for en landsby, fordi terræn eller adgangsforhold gjorde det umuligt at dyrke jorden. Flere steder bliver de stadig brugt til græsning – f.eks. til får. Hvis det ikke er muligt, bliver græsset slået og der kan ryddes op i buske og selvsåede træer. Men der må ikke bruges gødning – og heller ikke tilså. Det er altså små naturområder, der skal bevares, som de var.