Folkemøde bliver genoplivet

Konen begyndte at pumpe vand fra morgenstunden og alle spandene blev båret ud til vejen. For når hestevognene, cyklerne og nogle få biler kørte gennem landsbyen Ålstrup på vej til folkemøde i Uldrup Bakker, blev vejens støv hvirvlet op og det kunne flyve over på hendes rene vinduer. Snavsede vinduer – og endda lige ud til vejen, hvor alle ville se det – kunne hun ikke bære. Så hun stod og smed vand morgen og aften for at holde støvet nede.

Gammelt billede fra et af Uldrupmøderne

Uldrup-møderne blev holdt den første søndag i juli i 1930’erne, og det havde tilslutning fra hele egnen. På bedste grundtvigianske vis var det med taler og sang fra højskolesangbogen. Der var musik og folk havde madkurve med.
Da besættelsen kom, stoppede møderne – og de blev aldrig genoptaget.

Steen St. Blicher på talerstolen

HIMMELBJERGMØDERNE BLIVER GENOPLIVET
Men mange år før møderne i Uldrup Bakkerne, blev der holdt folkemøder over hele landet. Bl.a. på Himmelbjerget hvor præsten og forfatteren Steen St. Blicher, som i flere år var præstegårdsforpagter i Randlev, i 1839 stod i spidsen for det første. Folkemødet på Himmelbjerget bliver genoplivet 18. august – præcis 180 år efter det første møde.
En gruppe ildsjæle fra Ry står bag initiativet til ”Demokratiets Folkemøde”.
De vil ”tage temperaturen på det danske demokrati”, som det hedder på hjemmesiden – fra det helt lokale til folketinget. De vil skabe debat om, hvordan de politiske beslutningsprocesser fungerer, hvordan vi debatterer med hinanden og de vil have deltagerne til at diskutere mediernes rolle i den politiske beslutningsproces.
Folkemødet vil blive bygget op om fire plenum-sessioner med oplæg, fem workshops, hvor deltagerne får en aktiv rolle samt en række happenings.

Det hele varer fire – fem timer. Og går det godt, kan det blive til mere næste år.
Det er helt gratis at deltage, og vejret kan te sig, som det vil. Det hele foregår i store telte. Programmet kan også læses på hjemmesiden.