Tak for’et pris

Arbejdet med Lokalposten har for alvor vist mig, hvor mange mennesker i vores område, der bruger tid på forskellige foreninger og andre aktiviteter.

Nogle af dem er ofte synlige, fordi de f.eks har sat sig i formandsstole. Andre arbejder mere i det stille. Men de yder alle en indsats, så vores lokalområde kan være et godt sted at bo. Også uden at få særlig megen tak for deres arbejde.

Cleo, som jo boede i Ørting, ville bare have kaldt det en “tak for’et”-pris

Lokalposten fik en bevilling af Århus Stiftstidendes Fond til øremærkede formål. Men der var en lille sum tilbage. Så mange uger før Odder kommune besluttede at holde en fest for de frivillige, bestemte jeg, at rest-beløbet skulle bruges til at købe nogle figurer, der kan udtrykke en tak til nogle af de mennesker.

Figurerne er nu købt, og de vil blive delt ud ved forskellige lokale begivenheder i de kommende uger. Første gang på lørdag ved julemarkedet på  Margrethelyst Friskole og Børnehave.

Det kunne kaldes en ildsjæl-pris – det er så moderne. Men figurerne kan også bare kaldes en ”vi siger tak”-pris. Eller som Cleo ville have sagt: ”Tak for’et” – pris.

Næste år skaffer jeg penge til at uddele prisen to gange om året – hver gang til én person. Og så vil jeg bede Lokalpostens læsere om forslag. Men denne første gang har jeg bestemt – helt alene!