Varmepumpe giver store besparelser

Hvis Gylling Ørting Falling Varmeværk installerer varmepumpe i stedet for at få lagt en ledning til Odder Forsyningsselskab, kan den enkelte forbruger spare godt 1.500 kr om året – og GØF kan medvirke til at reducere varmeproduktionen på fossilt brændstof med hele 97 procent.
Nemlig fra 100 procent til kun 3 procent.  Antallet af forbrugere forventes derfor at vokse fra de nuværende 480 til 610.
Det viser en rapport udarbejdet af Ingeniør Huse i Højbjerg.

Over 20 år vil det reducere CO2-udslippet med ikke mindre end 28.683 tons.
Teknik- Miljø- og klimaudvalget har rapporten på dagsordenen i morgen. Og udvalget forventes at gøre, som forvaltningen anbefaler: at sende forslaget i høring. Høringsperioden vil være fire uger.
John Rosenhøj, som er medlem af udvalget og bor i Amstrup, siger: ”Umiddelbart ser det godt ud. Kun el-prisen kan være dark horse”.

SLIPPER FOR 7,5 KM LEDNING
Hvor varmen skal komme fra har nu været diskuteret i flere år – og der er lavet adskillige undersøgelser.
Før undersøgelsen af gevinster ved varmepumpe, var planen at lægge en 7,5 km lang ledning fra Østermarksvej i Odder til varmeværket på Persievej. Ledningen blev behandlet i byrådet 11. marts.
Men varmen fra værket i Odder kommer fra Århus, og den er baseret på biomasse.
Installering af varmepumpe vil være i bedre overensstemmelsen med målet om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030.

Hele rapporten kan du læse her