1,7 præster skal dække seks kirker og seks sogne

Vibeke Døssing Rudebeck – fra 1. januar 2019 skal hun ikke længere have 45 procent af arbejdstiden i Ørting Falling

Forslaget er uacceptabelt.
Det er essensen af det høringssvar, som Ørting Falling Menighedsråd har sendt til biskop
Henrik Wigh Poulsen, som svar på hans udspil om strukturen i Odder Provsti. Ifølge det skal sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck fra 1. januar kun arbejde i Odder. Hun skal ikke længere bruge 45 procent af arbejdstiden i Ørting Falling.
De to sognepræster, der hidtil har dækket Gylling – Alrø samt Hundslund -Torrild, skal derfor også dække Ørting og Falling. Den ene af dem bruger nu 30 procent af arbejdstiden på at være hjemmeplejepræst. Og det skal hun fortsat gøre, mener biskoppen.
Så 1,7 præster skal dække seks kirker – og seks sogne


DYBT FRUSTRERENDE
” Vi har siden 2011 måttet acceptere en normering på 0,45 præstestilling, med deraf følgende nedgang i gudstjenester og øvrige aktiviteter”, skriver Menighedsrådet til biskoppen. Og videre:
“Med strukturforslaget i sin nuværende form frygter vi at blive tabere i kampen om fremtidens ressourcer. Vi er bekymrede for hvordan vi i fremtiden er sikret 1/3 af den samlede præstenormering i ”Fjordpastoratet”.
Menighedsrådet i Ørting-Falling Sogne er, med de udsigter vi kan læse i forslaget, dybt frustrerede over den fremtid Ørting-Falling Sogne står overfor. Som forslaget ser ud lige nu, er det uacceptabelt”.