Åkær og DN mødes igen i retten 8. oktober

Johan Koed-Jørgensen – hans ære er ikke krænket, sagde Civilretten

Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings Odder afdeling, Ib Salomon, har nu fået datoen for det næste møde i retten med godsejer Johan Koed-Jørgensens advokater.
Det bliver 08. oktober – denne gang i Landsretten.


Godsejeren mener, at Ib Salomon har krænket hans og godsets ære, fordi han i et læserbrev kaldte kommunens sagsbehandling af en miljøsag fra godset for et “uldens forløb”. Derfor gik han til civilretten. Lokalposten har tidligere gennemgået hele sagen i artiklen “Uld, ænder og ære”.
Men her blev DN-formanden pure frifundet for at have begået noget strafbart eller æreskrænkende. Og Koed-Jørgensen fik derfor at vide, at han skulle betale Ib Salomons sagsomkostninger, som løb op til 37.500 kr. Civilrettens afgørelse kan læses her.
Godsejeren valgte at gå videre til Landsretten. Og efter mere end et år og tre måneder mødes advokater og Ib Salomon så igen. 
Johan Koed-Jørgensen, der købte godset i 1993 for 33 millioner kroner, har på det seneste stævnet Odder kommune og krævet en erstatning på 39 millioner og 140.000 kroner. Efter hans mening har kommunen forsømt oprensningen af Åkjær Å, og det har medført både udbyttetab og værditab.