Danske Seniorers program

Sognebladet er nu afløst af et Kirkeblad for seks sogne, og det skal kun rumme kirkernes egne arrangementer. Det rammer Danske Seniorer, Torsdagsklubben, Lokalrådet og andre, der brugte de lokale sider i Sognebladet. Derfor giver Lokalposten nu plads til disse foreninger.
Danske Seniorer Ørting Falling har programmet for efteråret og foråret klar. Det kan du downloade her:  Danske Seniorer program