Billigere varme fra Odder

Gylling Ørting Falling Varmeværk holder 25. oktober generalforsamling i Gylling Forsamlingshus – og 7. Nov ekstraordinær generalforsamling samme sted.
Hovedemnet er sammenlægning med Odder Varmeværk, så forbrugerne skal have varmen herfra.

Konsulentfirmaet COWI har beregnet, at en sammenlægning kan reducere varmeprisen med 14 – 17 procent sammenlignet med i dag – og at det vil betyde en væsentlig reduktion af CO2, fordi Odder Varmeværk får varmen fra Affaldsvarme Århus og den er baseret på biomasse. Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk bruger i dag naturgas. Den var billig, da den blev indført, men som nu er belagt med så store afgifter, at de er større end prisen på gas.

”FORBLIVELSESPLIGT”
Odder Varmeværk vil etablere en 7,5 km lang forsyningslinje fra centralen på Østermarksvej i Odder til kraftvarmeværket på Persievej samt til to pumpestationer. Men kun hvis forbrugerne får ”forblivelsespligt til Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk”.
Det betyder, at de skal de betale et fast bidrag hvert år. Også selv om de vælger en anden form for opvarmning af huset. Og det gælder også fremtidige ejere.
Udvalget for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget skal på næste møde d. 23. behandle såvel forslaget om en forsyningslinje som forblivelsespligten. Og forslaget skal i byrådet 5. November.
Det er i sidste øjeblik. For kommunens mulighed for at pålægge forbrugerne forblivelsespligt vil med stor sandsynlighed forsvinde 1. januar. I hvert fald har energi-forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt talt imod den flere gange, og i den energiaftale, som alle ni partier i folketinget indgik 29. juni i år, står side 11: ”forligspartierne er” enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt fra 1. januar 2019.