Broen, Hejren og Tollundmanden

52 ørting-fallingboere havde meldt sig til menighedsrådets årlige udflugt, der i år gik til Brædstrup og til Silkeborg. 

Det regnede stort set hele dagen. Men heldet var med deltagerne, da de kom til Brædstrup og så den genfundne bro, der har en helt speciel historie. 

Broen blev bygget i 1899 som en del af jernbanen mellem Horsens og Bryrup. Den var 15 meter over Gudenåen, og var dengang med højeste bro i Norden. I 1929 var den dog blevet forældet – sporvidden var nu bredere. Og i stedet for at ændre broen, blev den dækket med sand. Men for et par år siden blev den gravet fri – den blev genfundet.

TOLLUNDMANDEN

Så gik turen videre til Silkeborg og en sejltur rundt på søerne med Hejren – en udflugtsbåd fra 1909. Det øsregnede – men alle kunne sidde indenfor og spise den medbragte frokost.
Efter den to timer lange sejltur, gik det videre til rundvisning og foredrag på Silkeborg Museum.

Da Tollund-manden blev fundet, blev det meldt til politiet, for man troede, der var sket  et mord.  

Her findes Tollundmanden- et usædvanlig velbevaret moselig.  Han levede i det fjerde århundrede før Kristi fødsel. Og han blev hængt. Han har endnu løkken om halsen. Det fortælles, at da han blev fundet ved tørveudgravning i mosen, blev politiet underrettet – så velbevaret var han.
Efter kaffe i museets cafe var programmet slut, og det gik hjemad mod Ørting og Falling.

 

 

Lise Lauersen