Hvilke emner er vigtige for dig?

21. november skal vi stemme til kommunalvalget og dermed bestemme, hvem der de kommende fire år skal være med til at træffe beslutninger, der kommer til at berøre vores lokalområde.

Vælgermøder vil blive holdt – kandidaterne vil komme med oplæg i deres tildelte tre eller fem minutter – ofte læst op fra det medbragte papir. Og når runden er forbi, kan borgerne stille spørgsmål. Helst korte. Tit er man egentlig ikke meget klogere, når man går fra mødet, end da man kom. Lokalposten vil derfor i de kommende uger spørge læserene, hvilke emner/temaer i vores lokalområde – og for den sags skyld hele oplandet – det er vigtigst at høre byråds-kandidaternes holdning til.

Det kan være – bare som eksempler og i helt tilfældig orden
· Trafiksikkerhed
· Institutioner for børn, gamle, handicappede
· Fritidstilbud til børn og unge
· Skoler
· Kollektiv trafik
· Nærdemokrati
· Mulighederne for slå sig ned og bo i lokalområdet
· Naturen omkring os – fredninger, stier osv
· Arbejdspladser og erhverv i lokalområdet
Eller det kan være helt andre emner/problemer, du gerne vil kende kandidaternes holdning til. Jeg samler temaerne, og beder partierne/enkeltpersoner om at forholde sig til dem og give meget konkrete svar: Dét skal ske de kommende fire år?
Send mig en mail – hvilke fem temaer har højeste prioritet for dig, når du skal sætte dit kryds. Meget gerne med en begrundelse. Og bed andre fra vores lokalområde om at gøre det samme. Jeg vil meget gerne have din mail senest 20. September. Jeg prøver så at få kandidaterne til at svare.
 
Mange hilsner Marianne Hansen 2209hansen@gmail.com