Busruter beskæres – igen

”I sidste ende handler det mega-meget om de mindre byers overlevelse. Den kollektive trafik har betydning for, om man kan sælge sit hus. Og for om folk har lyst til at flytte til disse byer.
Ved at stå sammen er vi stærkere, end da busruten fra Ørting til Gylling blev nedlagt – og da ruten gennem Falling forsvandt”.
Siger formanden for Ørting-Falling sognes lokalråd, Jan Kjærsgaard.

08. august samles alle lokalråd i Odder kommune for i fællesskab at udarbejde et høringssvar til region Midtjyllands planlagte nedskæringer på busdriften.

Søndag aften og juleaften kl. 22.21 kan folk i Amstrup komme til Odder – men de kan ikke komme hjem igen

Nedskæring på 61 procent
Rute 306 mellem Odder og Horsens, som går gennem Ørting bliver ikke ramt i denne omgang. Men Saxild og Hov får skåret markant i antallet af afgange.
Mellem Hov og Odder er der i dag 18 daglige ture. Efter planen skal de reduceres til 7. En nedskæring på 61 procent.
Kystruten, der går gennem Saxild, har i dag 17 ture. Regionens sparekniv vil reducere dem til to dobbeltture morgen og eftermiddag.
”Det er fuldstændig bindegalt”, siger Lisbeth Bonde, formand for Lokalrådet i Saxild. ”Vi arbejder konstant for at bevare aktiviteter i oplandsbyerne. Vi kæmper for at flere skal bruge offentlig transport. Det hænger ikke sammen”.

Modstrid med kommuneplanen
Spareplanen er også i direkte modstrid med den ”Kommuneplan 2017 – 2029”, som byrådet i Odder vedtog 27. Marts. Her står:
“Der skal…arbejdes for gode og direkte kollektive trafikforbindelser både regionalt og lokalt. … Målet er at gøre den kollektive trafik til et godt alternativ til privatbilismen og derved få flere til at benytte den..”
Regionens spareplaner hænger heller ikke sammen med regeringens politik, hvor ingen lejlighed forsømmes til at fortælle, at der skal skabes vækst i hele Danmark.