Byrådet har spørgetid

Før byrådsmødet på mandag sker der noget, vi sjældent oplever. Nemlig at borgere benytter muligheden for at stille spørgsmål til politikerne.
Det er Lisbeth Bonde, der på vegne af Saksild og Omegns Lokalråd stiller spørgsmål om redningsbåden (Læs her)
Spørgetiden er kun udnyttet enkelte gange tidligere. Måske fordi kun få ved, at det er en mulighed.

Men forud for hvert byrådsmøde kan ”enhver person med bopæl i Odder kommune”, som det hedder i retningslinjerne, stille spørgsmål til politikerne.

Spørgsmålene skal stilles skriftligt og sendes til byrådet senest 8 dage før mødet, og det skal fremgå, hvilke politikere der ønskes svar fra. Det er et krav, at de skal ”vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere”. Spørgsmålene kan ikke handle om enkelt-personers forhold. Ej heller kan man v.h.a. spørgsmålene få kendskab til byrådets behandling af sager på de lukkede møder.
Du kan læse retningslinjerne her
Svarene kan ikke diskuteres i den korte tid, der er afsat. Spørgetiden er kun på et kvarter. Men det kan de jo så efterfølgende i medierne og på f.eks. Facebook.
Når dagsordenen for byrådsmødet offentliggøres, vil spørgsmålene være med som bilag. Og der vil være TV på – som der er TV på mødet.
TV fra byrådssalen på Rådhuset finder du her