I dag er det Lokalpostens fødselsdag

I dag er det et år siden de første artikler blev offentliggjort i Ørting Falling Lokalpost. Som et forsøg. For kan det overhovedet lade sig gøre at lave journalistik fra et område, der kun dækker to kirkesogne og fire små landsbyer med til sammen godt 1.100 beboere mellem 0 og 100 år? Og er der overhovedet nogen, der vil læse artiklerne?
Men efter et år kan jeg med sikkerhed sige: JA, det er muligt at lave journalistik – også fra de helt små landsbyer. Og JA – der er nogen, der gider læse artiklerne – og flere kommer til hele tiden.

Første gang blev artiklerne læst 58 gange. Nu læses de hver uge i gennemsnit mellem 750 og 900 gange. Og mange, der slet ikke bor i vores område, læser med.

IKKE TRADITIONEL JOURNALISTIK
Det skal ikke være en hemmelighed, at flere af mine kolleger rystede på hovedet, da jeg fortalte dem om mine planer: ”Der sker jo ikke noget i de små flækker”!
Jo, der sker meget. Men bortset fra det – vores lille Lokalpost skal heller ikke levere traditionel lokaljournalistik. Den kan hentes så mange andre steder.
Den skal derimod
– fortælle om områdets aktiviteter
– give informationer af interesse for områdets beboere
– fortælle om de mennesker, der bor eller virker i landsbyerne – og
– styrke lokalkendskabet ved at fortælle om mennesker, der var her før os.
For de artikler kan ikke – eller kun sjældent – hentes i de såkaldt store medier.
Men den skal selvfølgelig også informere om evt. problemer.

LOKALHISTORIEN INTERESSERER
Størst interesse har helt klart artiklerne med og om mennesker. Hvad enten det er portrætter af folk, der bor her – eller historier om dem, der var her før os. De lokalhistoriske artikler var et sats, og jeg var usikker på, om de overhovedet ville have interesse. Den bekymring kunne jeg have skrottet. Men at der skulle være så stor interesse for Viggo fra Ørting, Julie fra Mosen, Vælling-Cathrine, Vestinderen i ”Negerhytten” og senest Anna Villefrance – for blot at nævne nogle af de mennesker, artiklerne har handlet om – havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Ej heller at folk uden for lokalområdet, som ikke aner hvor Mosen er, hvor Damsgaarden lå eller hvor Rakkerhuset og Negerhytten er at finde, læser med.

PENGE
Penge til arbejdet var der ingen af i lang tid. Men det er der nu! Seniorernes klubber har givet tilskud til benzin. Vores eget Lokalråd og Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder kommune har givet penge. Og senest har Aarhus Stiftidendes Fond givet en klækkelig bevilling. Noget af den skal ganske vist bruges til at skrive en rapport om nye lokale medier – men der er stadig en del tilbage til brug for arbejdet med Lokalposten.  
Så vi tager endnu et år med historier fra vores område. Og jeg håber, at endnu flere vil bidrage med billeder og med ideer. Tak for det første år.