Træer vælter kun om natten

Der var tale om en “foryngelsesbeskæring”, da buske, krat og træer på skrænterne ved Udgravningen i Amstrup blev høvlet væk med store skovmaskiner.
Ordet “foryngelsesbeskæring” bliver brugt af Leo Kristoffersen, leder af kommunens Vej & Park, i et svar til Danmarks Naturfredningsforening. Denne beskæring tilbage til år 0, var nødvendig for træer på skrænten vælter. Men nu kun om natten.

Sådan efterlod en “foryngelsesbeskæring” skrænterne

De væltede træer er tidligere brugt som forklaring på kommunens skamferingen af området. En forklaring de mange lokale beboere, der færdes på vejen hver dag, har bestridt. 
Derfor bad Naturfredningsforeningens Odder afdeling Leo Kristoffersen om dokumentation for væltede træer.
I svaret skriver han: ” .. jeg ved, at vi/jeg af flere omgange har fået natlige henvendelser fra politiet gående på væltede træer derude. Derfor har vi lavet en foryngelsesbeskæring..”  
Beboerne har altså ikke set de væltede træer, fordi de vælter om natten.  Men flere fortæller på Facebook, at de heller ikke har set spor efter dem om morgenen. 
Vej & Parks nedhøvling af naturområder  bliver taget op i Grønt Råd, når det holder møde i maj.
Lokalposten har tidligere skrevet om skamferingen af skrænterne. Læs artiklen her