Der er masser af grunde til at blande sig

Uden for træhuset i Falling står campingvognen. Den har for ikke så lang tid siden været en tur i den tyske by Wittenberg, hvor Martin Luther for 500 år siden opslog de 95 teser på døren til Slotskirken og dermed indledte reformationen. Men den kommer også på kortere ture. Med cyklerne spændt fast bag på.
I huset bor en af vores områdes meget aktive borgere og hans kone.
Han er med i Hallens bestyrelse, er næstformand i menighedsrådet, er medlem af Lokalrådet for Ørting Falling – og så er han formand for bowlingklubben PEFT. Forkortelsen står for pensionister og efterlønnere. Han har tidligere siddet i byrådet for Venstre i tre perioder. Hans navn er Knud Appel.

Da spørgsmålet om, hvorfor han er med i bestyrelser og råd kommer, ser han et kort øjeblik ud, som om han tænker, ”hvor dumt kan man spørge”, men så siger han: ”Det er vel en kombination af, at jeg synes, det er vigtigt at arbejde med det lokale, så vi kan bevare, hvad vi har og få forbedringer – og så det, at jeg har svært ved at sige nej”.
At blande sig – og at være aktiv, har været en del af hans liv siden han var ung og var på idrætshøjskole. Efter det ophold ”blandede han sig” i idrætsforeninger og var bl.a. håndboldtræner – og nu blander han sig i Ørting Hallens bestyrelse. Det er en stor glæde for ham at se, hvordan der kommer børn og unge fra Hov, Odder og Gylling, for at være med i idrætsforeningens aktiviteter. Hallen er blevet et aktiv og et samlingspunkt for hele området.

KVINDEFÆNGSLET I AMSTRUP
Egentlig er han gartner, og har arbejdet som sådan i flere år. Men i 1982 blev han ansat i Kriminalforsorgen og arbejdede i det lille åbne fængsel i Amstrup frem til 2001, hvor det lukkede – og bagefter syv år i fængslet i Horsens.
I begyndelsen i Amstrup arbejdede han med at gøre klar til at genåbne fængslet, der havde været lukket nogle år. Han fik hjælp af bl.a. ”Amtmanden”, som han hver morgen hentede i fængslet i Horsens og kørte tilbage igen efter arbejdstid. En plattenslager af Guds nåde, der i flotteste stil indskrev sig på de dyreste hoteller, prøvekørte dyre biler og glemte at aflevere dem igen. Men en rar mand.

KVINDERNE FIK DET BEDRE

Det var lidt svært at forstå, at fængslet skulle lukke – det var det billigste, og havde de bedste resultater

Kvindefængslet i Amstrup var lille – der var kun plads til 20 indsatte, men det var en blandet flok, der kom til stedet.
”Der var gadeluderen, der havde rullet kunderne. Der var dem, der var dømt for spritkørsel og bødeafsonere. Men der var også direktørfruen, som efter at have fået bank i mange år fik nok og stak manden ned, og derfor var dømt for drab. Men når det nu skulle være, var Amstrup et godt sted med den frihed inden for rammerne, som vi kunne give – og kvinderne havde det bedre både fysisk og psykisk, når de blev løsladt”, siger Knud Appel.
“Så det var lidt svært at forstå, fængslet skulle lukkes i 2001. Det var det billigste – og samtidig det sted, der havde den laveste recidivprocent. Altså derfra de færreste begik ny kriminalitet, når de igen kom ud i samfundet”.

PENSIONIST – MEN IKKE ARBEJDS-FRI
Så det var noget anderledes at arbejde i fængslet i Horsens, der var lukket og for mænd. Efter syv år dér, gik han på pension. Men bestemt ikke for at blive arbejds-fri.
Han er i menighedsrådet igen efter at have holdt en pause i nogle år. Et arbejde han kalder spændende.
”Jeg er vokset op i et indremissionsk hjem – ikke at det har smittet af”, siger han med et smil. ”Men for mig har kirken altid spillet en rolle. Og det er jo en kulturinstitution, der rummer vores historie. Derfor er det spændende at være med. Men menighedsrådets arbejde ryger også tit ind i en tung maskine”.
Han giver som eksempel, at da Falling kirkens krucifiks skulle repareres, så skulle ”sagen” gennem menighedsrådet, derfra til provstiet, så til stiftet og til sidst til Nationalmuseet… Det tog sin tid.
”Arbejdet er også spændende, fordi der Ørting og Falling nu bliver en del af et storpastorat sammen med Gylling, Alrø, Hundslund og Torrild. Derfor er der meget at tage stilling til”.

STÅ SAMMEN OM FORBEDRINGER

Lokalrådet har han hele tiden været med i. Også da det hed Ørting Falling Fællesråd.
”Jeg synes, det er vigtigt at være med lokalt og stå sammen om at bevare, hvad vi har – og få forbedringer, så flere vil flytte til området. Jeg synes også, det er vigtigt at arbejde med f.eks. trafikproblemerne – at få flere cykelstier, at få farten sat ned i landsbyerne og at

Knud og Mariane kender de problemer, som cyklister har i hele vores område

beholde kollektiv trafik. Så der er da masser af grunde til at blande sig. Det er Lokalrådet, der har kontakten med politikerne i byrådet. Og det er vigtigt, de ikke får lov til at glemme oplandet”.
Men han er også aktiv på andre måder. Sammen med Mariane går han både til svømning og gymnastik, de bowler og de cykler, så derfor kender han de problemer, cyklisterne har i vores område. Der skal også altid være tid til familien –  de tre børn og nu 10 børnebørn. Og så er der jo også lige campingvognen med plads til cyklerne..